PosHYdon eerste pilot voor groene waterstofproductie op zee | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

PosHYdon eerste pilot voor groene waterstofproductie op zee

Meer artikelen

Waterstof produceren op zee met gebruik van windenergie is een volgende stap om energiesystemen met elkaar te verbinden. Om dit uit te proberen, wordt een elektrolyser geplaatst op een gasproductieplatform op de Noordzee.

"Iedereen heeft het over waterstofproductie op zee, maar het is nog nergens uitgeprobeerd. Als we in 2030 grootschalig waterstof willen produceren op zee dan moeten we echt nu beginnen", vertelt Jacqueline Vaessen van Nexstep, de initiatiefnemer van het project. TNO, Nexstep, Neptune Energy, TAQA, EBN en NAM werken hierbij samen. Het pilotproject PosHYdon gaat onderzoeken wat er komt kijken bij waterstof produceren op zee. Dit project vindt plaats op het door Neptune Energy beheerde Q13a-A platform, 13 km uit de kust van Scheveningen.

Ontzilten

"Bij dit pilotproject wordt ervaring opgedaan met het gebruik van een elektrolyser op zee en met het integreren van diverse energiesystemen", vertelt René Peters van TNO. "Op zee is bijvoorbeeld voldoende water, maar dat moet wel ontzilt worden. Dat is toch een extra stap. Daarnaast willen we kijken hoe we de waterstof naar land kunnen krijgen. Kunnen we het bijmengen in bestaande gasleidingen of moeten we een aparte leiding leggen?"

Opslaan offshore windenergie

"Het opslaan van offshore windenenergie is de reden om waterstof op zee te maken", legt René Peters uit. "Tot 2030 zullen er waarschijnlijk geen problemen ontstaan voor de inpassing van elektriciteit van offshore wind op het net, maar daarna wel. Het transport van elektriciteit over grote afstanden is bovendien duur. Zeker als een windpark meer dan 100 kilometer uit de kust ligt. Als dat het geval is, wordt het goedkoper om windenergie om te zetten in waterstof en het via bestaande gasleidingen aan land te brengen. Dat hebben we al berekend binnen het North Sea Energy programma."

Alternatief voor boorplatforms

Peters vertelt dat de komende decennia veel productieplatforms verdwijnen. Peters: "Daarom zou het interessant zijn om te kijken of we die kunnen gebruiken voor waterstofproductie." Vaessen stelt dat deze mogelijkheid niet binnen deze pilot wordt onderzocht. "Het is wel iets dat we in ons achterhoofd houden. Het zou zonde zijn om platforms voor veel geld te verwijderen als er ook andere mogelijkheden voor zijn."

Ondersteuning

Waterstof kan gezien worden als opslag- en transportmedium om de benodigde flexibiliteit te leveren in een toekomst van enkel hernieuwbare energiebronnen. De partijen van deze pilot kregen in een eerdere fase geld voor onderzoek vanuit de regeling Topsector Energie Waterstof Pilots. PosHYdon borduurt voort op de inzichten die ze toen kregen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt ondernemende Nederlanders hierbij.

Meer weten?

www.rvo.nl/waterstof

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.