Praktische Boer&Bunder-app gebruikt open data

Meer artikelen

De Boer&Bunder-applicatie toont open data voor alle 1,9 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland. Inmiddels is een tweede prototype doorontwikkeld en komt er een verbeterde versie op de markt.

Boeren zijn verplicht om bij de jaarlijkse Gecombineerde opgave hun perceelsgegevens op te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).  Deze perceelsgegevens publiceert RVO.nl - zonder de bijbehorende NAW-gegevens - op de website van de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Praktische online-applicatie

In 2015 kwam Boer&Bunder op de markt. De praktische online-applicatie gebruikt de open data op PDOK. Boeren kunnen met 1 klik beschikbare open data over hun percelen oproepen. Ze kunnen aangeven welke percelen hun eigendom zijn en eventueel extra data toevoegen. De zoekresultaten binnen de applicatie zijn makkelijk via social media te delen.

Makkelijk beschikbaar en deelbaar

Boer&Bunder is een initiatief van Dacom Farm Intelligence (voorheen Crop-R), Liters, Hackwerk Advies en Boerenverstand. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. Mark Gooskens van Dacom: "Door de gegevens makkelijk beschikbaar en deelbaar te maken helpen we boeren te communiceren over hun bedrijf en de behaalde resultaten."

Basis voor advies

De heer Eleveld, akkerbouwer in Hooghalen: "Ik heb mijn percelen ingelezen in Boer&Bunder. Je kunt de oppervlakte zien, de opbouw van de grond (grondsoorten), de hoogteverschillen en het bouwplan van de laatste jaren. In de loop van het seizoen komen daar op basis van satellietbeelden de groei (NDVI) en het stadium van de gewassen erbij. Als ik om advies vraag, bijvoorbeeld om schimmelbestrijding voor mijn aardappelen, kunnen wetenschappers in combinatie met gegevens over het weer en bespuitingen snel verbanden leggen."

Handig voor meerdere partijen

"Boer&Bunder is ook handig voor loonwerkers. Zij kunnen de opgegeven oppervlakte inzien. Dat scheelt veel administratie," vult Eleveld aan. "En bij verkoop of verhuur van een perceel ziet de nieuwe eigenaar direct wat de laatste jaren op het perceel is verbouwd. Ook andere bedrijven en particulieren doen er hun voordeel mee. Zo vindt een imker die wil weten op welke percelen koolzaad wordt verbouwd met Boer& Bunder eenvoudig waar dat gebeurt."

Verbeterde versie

De versie uit 2015 is doorontwikkeld en krijgt na de zomer van 2017 een nieuwe versie. In een notendop zijn dan de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Meer kaartlagen. Alle lagen gelijk over heel Nederland getoond. Bijvoorbeeld: watertrappen en grondwaterbeschermingsgebieden.
  • Van alle percelen met satellietbeelden de spreiding van de NDVI (groenmassa) tonen (afhankelijk van de beschikbaarheid van de beelden).
  • Gebruikers kunnen een account aanmaken en percelen en boerderijen opslaan als favorieten.
  • Gebruikers met een account krijgen meer filteropties waarmee ze de datasets op een logische manier kunnen ordenen.
  • Logischer ontsluiting van de data op de mobiele telefoon.
  • Exportmogelijkheden naar Shape en pdf.

Meer informatie

Perceeldata voor agrariërs ontsloten via Akkerweb
Artikel in Agraaf over Boer&Bunder en Akkerweb (pdf)

Service menu right