Rendementsverbetering kleine dieselelektriciteitscentrale | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Rendementsverbetering kleine dieselelektriciteitscentrale

Meer artikelen
Tri-O-Gen

Rendement van motoren verhogen door gebruik van de restwarmte is vrij nieuw. Tri-O-Gen past deze ‘organic rankine cycle’ toe op gasmotoren en bij opwekking van elektriciteit door houtverbranding. Het levert een brandstofvermindering op van 8 tot 10%.

Restwarmte Dieselmotoren

Een nieuwe toepassing zou restwarmte uit dieselmotoren kunnen zijn, maar is voor gebruik in Nederland niet zo interessant. “Als exportproduct wel”, vertelt Jos van Buijtenen, een van de oprichters van Tri-O-Gen. “Voor afgelegen gebieden en op eilanden in Afrika en Indonesië - maar ook in Spanje, Portugal en Griekenland zou deze techniek een uitkomst zijn! Omdat de prijs van brandstof hier hoog is, zien we een enorme kans voor ons."

Andere aanpak

“Om toegang te krijgen tot deze toepassing én deze marktgebieden, willen wij graag een gedegen demonstratieproject opzetten,” vervolgt Van Buijtenen. “De toepassing op dieselmotoren vereist namelijk een andere aanpak. De uitlaatgassen hebben een lagere temperatuur en stoten andere (en meer) vervuilende elementen uit. Een rendementsverhoging van 8 tot 10% is ook hier mogelijk. ”

Zien is geloven

De Rijksoverheid ondersteunt met het Energieakkoord demonstratieprojecten. Van Buijtenen: “Het project dat we hiervoor willen opzetten past perfect binnen deze DEI-regeling. De laatste twaalf jaar hebben we het product ontwikkeld en nu willen we laten zíen dat deze toepassing succesvol kan zijn. We willen een samenwerking aangaan met een partner/ operator/ distributeur die een geschikte locatie beschikbaar stelt. Het project is geslaagd als de demo-installatie draait, veel wordt bezocht en als referentie gebruikt wordt voor new business.”

Ervaring en vertrouwen

“Zorg ervoor dat je bijtijds een projectvoorstel indient dat hout snijdt. Cover alle items in je projectplan. Een ervaren subsidieadviseur is hierbij goud waard. Ik ben bijvoorbeeld echt een technische figuur en werk nauw samen met een subsidieadviseur die los staat van de inhoud. Hij houdt mij op het rechte pad,” lacht Van Buijtenen. “Daarnaast is de samenwerking met RVO.nl goed. We hebben in het verleden al veel steun van RVO.nl gekregen en dat schept vertrouwen.”

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.