Service menu right

Renovatieconcept maakt woningen kostenneutraal aardgasvrij

Meer artikelen
Renovatie conept voor aardgasvrije woningen

Helena Sustainable Innovations bedacht een renovatieconcept waarmee particuliere woningen kostenneutraal aardgasvrij kunnen worden. Dit is mogelijk met een slimme combinatie van PV- en PVT-panelen, een warmtepomp en een bodemlus in bestaande woningen.

Met de gerealiseerde energiebesparing en subsidies kunnen de bewoners de renovatie financieren.

Naar een EPC van 0,6

In 2018 is een particuliere woning aan de Briellestraat in Berkel en Rodenrijs succesvol gerenoveerd volgens het Helena-concept. Ze pasten onder meer PVT-panelen en een bodemwarmtepomp toe. Het gaat om in 2015 opgeleverde rijwoning met een epc van 0.6, die gasloos gemaakt is.

In de havenbuurt in Berkel en Rodenrijs staan nog 900 woningen uit de periode 2002-2015 die allemaal een gasaansluiting hebben. Met het Helena all-electric-concept kunnen die allemaal gasloos worden, denkt Fred Verhaaren van Helena Sustainable Innovations.

Verwarmen door inzet dak en bodem

Bijzonder aan het Helena-concept is dat zowel dak als bodem als bron gebruikt worden voor de verwarming van de woning. In het voor- en najaar is de thermische energie van de PVT-panelen op het dak normaal voldoende om de woning te verwarmen. Pas als de buitentemperatuur lager is dan de brontemperatuur doe je een beroep op de bron.

De proefwoning is gerealiseerd en voor een volgende fase wil Verhaaren de andere 58 woningen in hetzelfde woningblok renoveren. 24 van de 58 bewoners hebben inmiddels interesse.

Financieren verduurzaming

Hoe het concept voor het aardgasloos maken van de particuliere woningen in Berkel en Rodenrijs financieel in elkaar zit, legt Verhaaren graag uit. “De renovatie kost ongeveer 25.000 euro per woning. De energiebesparing die we realiseren is gemiddeld ongeveer 100 euro per maand.

Gemeenten en leningen

Dit kunnen de bewoners in vijftien jaar financieren met behulp van een gemeentelijke lening. De andere 10.000 euro moet komen uit subsidies. Zo kan ook de particuliere bewoner kostenneutraal van het gas af."

Het project kreeg ondersteuning vanuit de Innovatietender aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen van de  ministeries van BZK en EZK samen met RVO.nl en de TKI Urban Energy begin 2018.

De Provincie Zuid-Holland draagt met een subsidie bij aan de Pilot fase 2 ‘Huizenblok Berkelse Wal all-electric’. De gemeente Lansingerland zorgt ervoor dat de particuliere woningeigenaren via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting tegen gunstige voorwaarden hun eigen investering kunnen financieren.

Meer weten?

TKI Urban Energy