Processen in datacentra leveren restwarmte op en het aantal datacentra in Nederland groeit. Daarom wordt ook de restwarmte van die datacentra interessanter als energiebron. In Amsterdam Zuidoost werken ze hard aan de realisatie van dat idee. De gemeente en RVO.nl brachten hun netwerken samen om het proces te versnellen.

"In Amsterdam vind je meerdere datacentra", vertelt Bob Mantel, strategisch adviseur energietransitie bij de gemeente Amsterdam. "Die centra zijn behoorlijk energiezuinig, maar produceren toch bij elkaar 60 tot 80 megawatt aan restwarmte. Op dit moment vliegt dat nog gewoon de lucht in. Waarom zouden we dat niet gebruiken?"

Energieontbijt

RVO.nl deelt die mening, en benaderde Mantel daarom om samen te werken. "Wij hebben als gemeente natuurlijk een eigen netwerk," legt Mantel uit. "Maar RVO.nl heeft veel contacten in de regio, die netwerken vullen elkaar mooi aan. We besloten samen het Energieontbijt te organiseren in de Johan Cruijff Arena. Een netwerkbijeenkomst waar we iedereen samen konden brengen."

Op het Energieontbijt kwamen ongeveer honderd mensen af. Een geslaagde bijeenkomst, maar als het aan Mantel ligt, blijft het daar niet bij. "Dankzij RVO.nl waren er veel Amsterdamse partners, met name vastgoedontwikkelaars. Zo’n bijeenkomst is vooral goed om elkaar te leren kennen en ideeën uit te wisselen. Maar nu moeten wij als organisatoren aan de slag. Een innovatief project als dit ontstaat niet vanzelf."

En nu het vervolg

Een nog te nemen horde is een aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving. "Restwarmtegebruik wordt op dit moment niet erkend als duurzaam. Dat komt omdat restwarmte vaak geassocieerd wordt met de industriële sector, bijvoorbeeld havens. Maar hier gaat het om datacentra. Die kopen hun stroom groen in. De restwarmte die vrijkomt tijdens werkprocessen is dus eigenlijk ook groen."

"Een van de mogelijkheden is dat we een experimenteerstatus krijgen als proefproject binnen de nieuwe Omgevingswet. Daarover zijn we in gesprek met het ministerie. Maar tot op heden blijkt dat lastig. Wellicht kan RVO ook daarin iets betekenen. We hopen in ieder geval dit plan zo snel mogelijk daadwerkelijk te kunnen implementeren."

RVO.nl zorgt voor de verbinding

Monica Kwakkelstein, regioliaison RVO (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht): "Ons motto is: vind niet het wiel opnieuw uit. Vaak kunnen bestaande initiatieven elkaar versterken. Maar dan moet je elkaar wel weten te vinden. Daar zorg ik als regio-liaison voor. Ik leg verbindingen en breng partijen samen. Een manier om dat te doen is via een netwerkbijeenkomst, zoals in Amsterdam. "

"Hier brachten we verschillende netwerken samen, waardoor ze elkaar versterkten. En we koppelen de kennis die we bij RVO.nl hebben aan die netwerken. Daarnaast proberen we een link te vormen tussen gemeenten en het beleid in Den Haag. Bij de uitdagingen rondom dit project in Amsterdam denken we op de achtergrond mee over een oplossing en adviseren we het ministerie. Hopelijk leidt dat snel tot het gewenste resultaat."

Service menu right