Restwarmte van biovergister ideaal voor eendenkrooskweek

Meer artikelen
Koeien eten eendenkroos

Alternatieve vormen van voeding voor koeien. Eendenkroos blijkt een prima alternatief voor soja. Erjan Swart is behalve melkveehouder in Tynaarlo ook pionier in eendenkrooskweek.

Dankzij een slimme combinatie hergebruikt Swart restwarmte om in de vijvers eendenkroos te kweken. Swart heeft twee biovergisters (elk met 2200 m3 inhoud) en een navergister van 4500 m3. De vergisters winnen methaangas uit mest en reststoffen. Drie warmtekrachtinstallaties zetten het gas om in elektriciteit en warmte. De stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De warmte gebruikt Swart om de ingaande mest te verwarmen en de vergisters op temperatuur te houden. Er blijft genoeg warmte over om de eendenkroosvijvers op 20ºC te houden.

Zelf experimenteren

Swart moest zelf veel experimenteren, want er bestaat weinig kennis over eendenkrooskweek. "Afgelopen winter was het water eigenlijk te koud. Daardoor viel de productie van het kroos tegen”, vertelt Swart. “De installatie die het water verwarmt, was niet in orde. Dat pakken we een volgende keer anders aan. Op kleine schaal is er wel met eendenkrooskweek geëxperimenteerd, maar wij werken met twee vijvers met een totale oppervlakte van 8000 m2.

Financiële haalbaarheid

Op zichzelf zou de eendenkrooskweek niet rendabel zijn. Om de installatie van bijvoorbeeld de eendenkroosvijvers financieel haalbaar te maken, gebruikte Swart fiscale regelingen van RVO.nl. Het gaat om de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Daarnaast ontving hij voor de warmtekrachtinstallaties Energie-investeringsaftrek (EIA) .

Of de eendenkrooskweek ook op termijn financieel rendabel te krijgen is, moet de komende jaren duidelijk worden. Swart: "Aan het einde van de zomer in 2015 hebben we eerste eendenkroos geoogst. We zitten nog in een experimentele fase.”

Bron: het uitgebreide artikel verscheen in augustus 2016 in de Veldpost

Service menu right