Samenwerking verzilvert kansen lokale duurzame energie

Meer artikelen
Leudal Energie - 1e Paneelleggen op schooldak

Samenwerking tussen coöperaties en gemeenten bij de opwekking van lokale duurzame energie is nodig. Maar hoe doe je dat en verzilver je de kansen voor lokaal opgewekte duurzame energie?

Steeds meer Nederlanders werken in een energiecoöperatie samen. Ze wekken lokaal duurzame energie op in zonneparken. Ze investeren samen in een windpark en besparen energie.

Volop kansen

"Er liggen inderdaad volop kansen", zegt Katrien Prins van Hier Opgewekt. Dit is het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven. "Maar lokale initiatiefnemers hebben wel ondersteuning nodig. Samenwerking met gemeenten, de Rijksoverheid en andere partners is nodig. Zij kunnen helpen om van het eerste idee tot een plan te komen. Dit komt uiteindelijk de uitvoering en het beheer van een project ten goede."

Regionale ontwikkeling

De overgang naar een duurzame energievoorziening zorgt voor een verschuiving. Grootschalige, centrale energieopwekking verandert naar decentrale, lokale productie van energie. Zonne-, wind- en bio-energie zijn overal beschikbaar. Coöperaties dragen bij aan de gemeentelijke ambities voor duurzaamheid. De inkomsten kan men ook weer lokaal inzetten. Energietransitie kan daarmee ook motor zijn voor lokale en regionale ontwikkeling.

Manieren van samenwerken

Samenwerking tussen lokaal initiatief en gemeente kan op veel manieren. Prins: "Een gemeente kan meewerken en meedenken. Welke plannen hebben jullie en hoe kunnen wij helpen met de uitvoering? Ondersteuning kan ook met subsidies aan projecten van een coöperatie. Energiecoöperaties kunnen ook bijdragen aan gemeentelijk beleid. Sommige gemeenten treden op als opdrachtgever voor projecten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over energiebesparing. En een gemeente kan projecten voorfinancieren."

Belemmeringen

De praktijk laat zien dat samenwerking weerbarstig kan zijn. Gemeenten kennen vaak langdurige procedures en veel regels. Dat belemmert lokale initiatieven. Prins: "Daarnaast zie je nog weleens dat een gemeente roept in 2030 energieneutraal te willen zijn. Toch handelen ze daar vaak nog niet naar. Ook bij lokale initiatieven lopen karakter en kwaliteit sterk uiteen. Ze hebben soms zeer bijzondere of zeer brede ambities. Er zijn vrijwillige burgerinitiatieven, maar ook beginnende maatschappelijke ondernemingen."

Geen blauwdruk

Er is dus geen blauwdruk voor samenwerking. Een voorwaarde voor succes is wel het besef dat gemeenten en lokale duurzame energie-initiatieven elkaar nodig hebben. "Alleen met die overtuiging heeft samenwerking aan een duurzame gebouwde omgeving een echte kans."

Rol RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werkt nauw samen met Hier Opgewekt. RVO.nl brengt expertise in over wet- en regelgeving, subsidies en financiering. En RVO.nl is partner bij de organisatie van het jaarlijkse evenement van Hier Opgewekt. Jaarlijkse financiert RVO.nl de Lokale Energiemonitor. Rinske de Jong is adviseur Duurzame Energie van RVO.nl. "Hier opgewekt verbindt ons met de coöperaties en de praktijk. Wij weten daardoor goed wat er binnen de lokale beweging speelt."

Meer weten?

Service menu right