Schonere stal en minder ammoniak dankzij robot

Meer artikelen
luchtfoto van boerderij met stallen

In 2016 was de veehouderijsector verantwoordelijk voor 47% van de ammoniakuitstoot in de Europese Unie. Landbouwbedrijf Lely Industries NV uit Maassluis wil met haar stalrobot de ammoniakuitstoot in de Europese Unie helpen verminderen.

In mest zit veel ammoniak. Het weglekken hiervan zorgt voor verzuring van het milieu. Dit leidt tot een verstoring van de samenstelling van lucht, oppervlaktewater en de bodem.

Schonere stal, minder ammoniak

De stalrobot maakt zelfstandig de stal schoon. Daardoor komt er minder ammoniak vrij. Korstiaan Blokland, hoofd van het Innovatieteam bij Lely:"De stalrobot zorgt ervoor dat het klimaat in de stal voor zowel het vee, als voor de veehouder sterk verbetert. De mest wordt zo behandeld, dat er unieke meststromen ontstaan. Deze meststromen kunnen bijvoorbeeld worden hergebruikt als kunstmest, waardoor de bodem en planten optimaal worden gevoed."

Minder kosten

De robot zorgt dat boeren minder kosten hebben voor kunstmest. Ook daalt de ammoniakuitstoot. Op lange termijn draagt dat bij aan een beter imago en businessmodel voor de veehouders. Dankzij de subsidie vanuit LIFE testen vijf boerderijen in Nederland (Noord-Brabant), Denemarken, Frankrijk en Duitsland nu deze robots. Ze houden demonstraties met de robots. Ook de robots krijgen een keuring.

RVO.nl helpt aanvraag verbeteren

Samen met een subsidieadviseur sprak Blokland met RVO.nl. "Er is allereerst gekeken welk onderdeel van LIFE het beste aansloot bij ons projectidee: klimaat of milieu. Het werd milieu. Enkele adviseurs keken mee of we wel goede antwoorden gaven op de vragen van het LIFE antwoordformulier."

Soms moest het net iets specifieker en scherper. We weten bijvoorbeeld van onze stalrobot welke impact hij heeft voor de veehouders, maar doordat we de milieutechnische aspecten voor de Europese Unie verder belichtten, scoorden we extra punten. Dat maakt soms net het verschil tussen wel of geen LIFE-subsidie", concludeert Blokland.

Meer weten?

LIFE

Service menu right