Schoon drinkwater voor 80.000 Filipino's

Meer artikelen
FDW Filipijnen praktijkverhaal

In de Filipijnen werken Eau et Vie en Vitens Evides International, samen met lokale partners en het Rode Kruis, aan verbetering van de hygiëne en aan toegankelijkheid van schoon drinkwater. Zij krijgen daarbij steun vanuit het Fonds Duurzaam Water.

Wereldwijd hebben meer dan 600 miljoen mensen onvoldoende toegang tot schoon drinkwater. Dat is bijna 10% van de wereldbevolking. Schoon drinkwater en sanitatie zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling, juist voor de meest arme en kwetsbare groepen.

Samen met Nederlandse en lokale partners werkt de Nederlandse overheid aan lokale oplossingen. Fonds Duurzaam Water ondersteunt deze publiek private partnerschappen, ook in de Filipijnen.

Schoon water voor 80.000 inwoners

Eau et Vie en Vitens Evides leggen waterleidingen aan in de arme gebieden van de metropool Cebu. Zo krijgen 80.000 mensen gedurende het project toegang tot drinkwater.

Huishoudens worden aangesloten op het waterleidingnetwerk. Ze rekenen dagelijks hun waterconsumptie af, in plaats van over langere termijnen te betalen. Zo wordt schoon water ook voor inwoners van sloppenwijken betaalbaar.

Economische zelfstandigheid van vrouwen is ook een prioriteit voor de Nederlandse overheid. Bij het project in de Filipijnen is hier aandacht voor.  Veel vrouwen uit de wijken worden opgeleid en krijgen een baan voor de lange termijn. Wilt u meer weten over dit project? Bekijk dan deze video.

Fonds Duurzaam Water

Met het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert Rijksdienst van Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector.

Deze samenwerkingsverbanden moeten zich richten op de volgende subthema's:

  • verbeterde toegang tot drinkwater, sanitatie en afvalverwerking;
  • efficiënt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw;
  • veilige delta's en verbeterd stroomgebied.

Dit draagt op langere termijn bij aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding.

Wilt u meer informatie over het FDW-programma en de aanvraagmogelijkheden? Kijk op www.rvo.nl/fdw.

Service menu right