Seed Capital: met investeerders de innovatieve top van Nederland verder helpen

Meer artikelen
Moniek van Lieshout

De Seed Capital regeling is opgezet vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de kapitaalmarkt te versterken. Er was namelijk sprake van een falende kapitaalmarkt, waardoor startups minder goed in staat waren om hun financiering uit de markt te halen.

Zonder de Seed regeling zouden minder startups zijn gefinancierd en zouden er minder investeringsfondsen zijn opgezet. Het risico om te investeren in startups is namelijk zeer groot en dit leidt, zonder stimulering vanuit de overheid, tot een gebrek aan belangstelling bij private investeerders. Dit bleek uit de evaluatie.

Moniek van Lieshout, procescoördinator van de Seed Capital regeling (foto boven artikel), en Natascha Szilágyi (foto hieronder), manager van de 3 financieringsinstrumenten, geven een toelichting en lichten een paar successen uit.

Natascha SzilágyiWaarin zit hem de kracht van de SEED-regeling?

Met de Seed Capital regeling krijgt een investeringsfonds een lening van het Ministerie van EZK. De private investeerders achter zo’n fonds leggen minimaal eenzelfde bedrag in. Met het geld gaan de fondsen vervolgens investeren in startups. Bij een succesvolle exit komt het geld weer beschikbaar voor de investeerder en lost deze de Seed lening af. Hierbij is er sprake van een aantrekkelijke terugbetalingsregeling voor de investeerders: zij ontvangen eerder hun geld terug dan het ministerie.

Juist in dit element zit de kracht van de regeling. Doordat private investeerders eerder hun geld terugkrijgen, neemt hun risico om te investeren in startups enorm af en verbetert de risico-rendementsverhouding. Wanneer fondsen succes hebben, dan profiteert men het meeste van de regeling. Dit heeft ervoor gezorgd dat de laatste 13 jaar dat de regeling opengesteld is, de private investeringen in startups een vlucht hebben kunnen nemen. Maar liefst 70 Seedfondsen zijn inmiddels actief, waarbij inmiddels in meer dan 400 startups is geïnvesteerd. Startups die zonder deze regeling lang niet allemaal van start hadden kunnen gaan of die anders niet allemaal zo hard hadden kunnen groeien.

Ook voor EZK is de opzet van de regeling een succes: doordat er sprake is van een lening met een resultaatsafhankelijke terugbetaling ontstaat er een revolverend karakter. De doelstelling van EZK is om 60 tot 80% van alle uitgezette leningen weer terug te ontvangen zodat het ministerie deze opnieuw kan uitzetten in de markt.

Wat verder kenmerkend is bij de Seed, is dat wij de markt het werk laten doen. Als RVO.nl bemoeien wij ons dus niet met de aan- en verkoopbeslissingen van de Seedfondsen. Een beeldspraak die we daarbij vaak gebruiken is de volgende: samen met de fondsmanager van een Seedfonds zitten wij op een tandem. Wij zitten alleen achterop: we trappen hard mee (in de vorm van het verstrekken van een lening), maar de fondsmanager zit aan het stuur en bepaalt welke kant wij op gaan. Uiteraard binnen de afspraken die we gemaakt hebben.

We hebben een goede relatie met de fondsen en weten elkaar goed te vinden. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking. En we krijgen er vervolgens de meest interessante en energieke klanten mee: de top van innovatief Nederland komt bij ons langs. Dat maakt ons werk zo leuk!

Welke (nieuwe) doelgroep zou er absoluut gebruik van moeten maken?

Met de Seed regeling zie je dat je de private investeringsmarkt in beweging kunt brengen door de aantrekkelijke terugbetalingsverhouding. Je kunt investeerders verleiden daar te gaan investeren, waar zij dit zonder regeling net iets minder makkelijk zouden doen. Hiermee kun je ook breder denken dan alleen een doelstelling op het gebied van een falende kapitaalmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatschappelijke doelstellingen.
Zo hebben we met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een specifiek luik gemaakt voor fondsen die willen investeren in eHealth. VWS heeft de private markt nodig om eHealth initiatieven verder op te schalen, maar private investeerders lieten zich afremmen door het hoge risico en beperkte rendement. Nu is er een tender binnen de Seed regeling speciaal gericht op eHealth fondsen en we zien het aantal investeringen in die sector nu langzaam toenemen.

Kan je een inspirerend succesvoorbeeld noemen?

Een recent voorbeeld van vroeg en succesvol investeren is bijvoorbeeld de investering van henQ in de onderneming Mendix. HenQ stak in 2006 € 250.000 in Mendix. Van Duiven en Hintzen waren daarmee de eerste investeerders in Mendix, dat een jaar eerder was opgericht en zich als een van de eerste bedrijven stortte op het fenomeen modulair programmeren. In 2018 is de onderneming verkocht aan Siemens voor ruim € 600 miljoen.
Ook het Seedfonds BioGeneration Ventures heeft grote successen geboekt. Een voorbeeld is het door BioGeneration Ventures gefinancierde jonge biotechbedrijf Acerta Pharma. Het Zweeds-Britse farmacieconcern AstraZeneca nam in 2015 voor 3,5 miljard dollar een belang van 55% in de pas 4 jaar oude Nederlandse onderneming.

Niet alle vroege fase investeringen zijn uiteraard succesvol, maar dat begrijpen wij als geen ander. Ook dan blijven wij de Seed Capitalfondsen steunen bij het ingezette investeringsbeleid.

Wat zie je vaak fout gaan bij aanvragen? Wat is hierbij je gouden tip?

Deze regeling voeren wij vanaf het begin af aan uit samen met de private fondsen. Op het moment dat een investeringsfonds van plan is een aanvraag in te gaan dienen voor de Seed regeling, dan gaan wij uitvoerig in gesprek. Op die manier leert het fonds de regeling goed kennen en kunnen wij het fonds begeleiden om hun aanvraag zo goed mogelijk in te dienen zodat zij optimaal voorbereid zich kunnen presenteren aan onze Adviescommissie. Eigenlijk is de enige gouden tip voor een aanvrager dus: neem zo snel mogelijk contact op met één van onze Seed adviseurs.

Wat is een logische vervolgstap na de SEED regeling?

Vanuit het Seed team hebben wij een nauw contact met de fondsmanager. Wij informeren hen actief over andere regelingen die van belang kunnen zijn voor de startups waarin zij investeren. Soms krijgen wij ook vragen over een bepaalde regeling en dan zorgen wij voor de warme doorverwijzing.
Zo wordt een investering door het Seedfonds soms voorafgegaan door de VroegeFaseFinanciering, of komt een onderneming ook in aanmerking voor een Innovatiekrediet. Voor nagenoeg alle bedrijven die investering ontvangen geldt dat zij ook gebruik maken van WBSO. Verder brengen wij bedrijven die binnen de zorgsector tegen barrières aanlopen in contact met de juiste personen binnen VWS. Die relaties hebben wij kunnen leggen door de eHealth tender die wij voor VWS uitvoeren. Zo kunnen de bedrijven innovaties sneller implementeren in de markt.
Verder organiseren wij 1x per jaar een netwerkbijeenkomst voor alle Seedfondsmanagers. Hierbij nodigen wij vaak ook adviseurs van andere regelingen uit om wat te vertellen over de mogelijkheden van hun regelingen. Ook mogelijkheden van internationale regelingen als Horizon2020 komen dan aan bod.

Service menu right