Struviet: kunstmestvervanger uit afvalwater

Meer artikelen
Aardappel_LWM-Kruiningen

Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer wint struviet uit afvalwater. Het bedrijf maakt extra omzet uit de verkoop van deze kunstmestvervanger. Het bedrijf bespaart op de kosten van afvalwater en behaalt milieuwinst door het sluiten van de fosfaatkringloop.

Lamb Weston is één van de grootste producenten van diepvries aardappelproducten ter wereld. Operationeel manager Environmental Affairs Cees van Rij vertelde hierover op een RVO themabijeenkomst over de nieuwe energie-efficiëntieplannen (EEP).

People, Planet, Profit

De winning van struviet in de fabriek in Bergen op Zoom sluit aan bij het principe 'people, planet, profit'. Met een anaerobe reactor voegen het bedrijf magnesiumoxide toe aan afvalwater. Het hierin reeds aanwezige fosfaat en stikstof kristalliseren daardoor tot struviet. Het bedrijf perst dit tot koek.Lamb Weston / Meijer zet deze koek uiteindelijk af in de agrarische sector.

Vervanger van fosfaatkunstmest

De agrarische sector gebruikt stuviet als vervanger van fosfaatkunstmest. De keten sluit daarmee. Het bedrijf produceert daardoor minder kunstmest. Adviesbureau CE Delft berekende dat de struvietwinning alles bij elkaar een behoorlijke milieuwinst oplevert: 1,5 kilo CO₂-equivalent per kilo struviet.

Terugverdienen

De investering in de anaerobe reactor kostte een € 1 miljoen. Van Rij stelt: "als je per dag genoeg organisch afval hebt, verdien je het snel terug. Wij hebben daar vooraf uiteraard goed naar gekeken. Wij investeren graag in het milieu. Dat moet echter wel tegen de laagst mogelijke kosten.”

Klein beginnen

De winning van struviet levert Lamb Weston / Meijer ook energiebesparing op. Toepassing van struviet in de landbouw bespaart grondstoffen in de kunstmestketen. Het is een EEP-maatregel, waarmee bedrijven kunnen voldoen aan hun verplichting tot energie-efficiëntie. Heeft Van Rij tips voor hen? “Begin een nieuwe techniek eerst in het klein. Schaal deze op als het succesvol is.”

Derde MJA-EEP ronde

De MEE en MJA3 zijn overeenkomsten tussen de Rijksoverheid, bedrijven en brancheorganisaties, productschappen en gemeenten richten zich op efficiënter energiegebruik. RVO.nl faciliteert de afspraken, stimuleert de bedrijven hoge ambities te realiseren en monitort de resultaten. Bedrijven die deelnemen stellen een Energie-efficiencyplan MJA3/MEE (EEP) op. Ze tonen daarmee aan hoe zij energie besparen.

Service menu right