Suiker Unie loopt voor op de landelijke klimaatdoelstellingen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Suiker Unie loopt voor op de landelijke klimaatdoelstellingen

Meer artikelen

Royal Cosun schroeft haar klimaatdoelstellingen op en gaat verder dan de norm. Eén van de manieren om dat te bereiken, is via de thermische damprecompressor die zij bij dochteronderneming Suiker Unie installeerde. Royal Cosun deed dit mede dankzij de DEI+.

De agro-industriële coöperatie stelt dat haar dochterondernemingen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Royal Cosun heeft inmiddels een octrooi voor de thermische damprecompressor voor Suiker Unie. Hoe de innovatie bijdraagt aan CO2-neutraliteit? "We vangen het overschot aan stoom in onze industriële processen af en gebruiken dat opnieuw," vertelt Marc van Dijk, teamleider Process Modelling & Energy Cluster bij Royal Cosun.

Meer trappen

Edward Dorst, Manager Engineering bij de Suiker Unie-fabriek in Dinteloord, ziet in de praktijk hoe innovaties bijdragen aan de energiebesparingsdoelen. "Ook vóór de thermische damprecompressor streefden we die doelen al na. Bijvoorbeeld met ons meertraps-indampingsproces."

Hij legt uit hoe Suiker Unie van september tot en met januari dagelijks zo'n duizend vrachtwagens aan suikerbieten verwerkt. "Met behulp van diffusie halen we het suikersap uit de biet. Dat sap zuiveren we en dampen we in tot diksap dat we vervolgens kristalliseren tot suiker." Dat indampingsproces bestaat uit meerdere fases of 'trappen', vertelt hij. "Het indampen doen we met de energie uit stoom. Bij elke trap gebruiken we die stoom opnieuw. In 2016 stapten we over van een zes- naar een zeventraps-indampingsproces waardoor het proces nog efficiënter werd. Daarmee bespaarden we al 14% op de energievraag van het proces." Van Dijk van Royal Cosun noemt dit een prachtig resultaat.

Nieuw systeem

"De thermische damprecompressor is een volgende stap in het streven naar energiebesparing", vertelt Van Dijk. "Het is het resultaat van ons onderzoek naar energiebesparing én -verlies. Suiker Unie verloor ondanks de grote besparing van het zeventraps-indampingsproces nog steeds een behoorlijke hoeveelheid restwarmte. Maar dat verlies is dankzij de thermische damprecompressor nu bijna nihil."

Flinke besparing

De R&D afdeling keek ook naar andere manieren om de reststoom op te waarderen. "Bijvoorbeeld met mechanische damp-recompressie", zegt Van Dijk. "Maar omdat we een wisselende hoeveelheid reststoom hebben, is de thermische damprecompressor de beste optie. De thermische damprecompressor kostte rond de € 2,5 miljoen. Gelukkig kwamen we in aanmerking voor de subsidie DEI+. En omdat de recompressor fors energie bespaart, komt het ook in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA)."

Volledig klimaatneutraal

"Bij de Suiker Unie zitten we bijna op 60% CO2-reductie ten opzichte van 1990," vertelt Van Dijk. Ons streven is om in 2030 op 75% CO2-reductie te zitten en in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. "Daarvoor doet Cosun veel onderzoek", zegt hij. "De Suiker Unie-fabriek in Groningen gaat in 2021 van een zeventraps- naar een achttraps-indampingssysteem. Ook bij de andere dochterondernemingen zoals Aviko en Sensus zijn we volop bezig CO2-reducerende maatregelen te onderzoeken."

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.