Suiker Unie: suikerfabrieken zijn energiefabrieken

Meer artikelen
Suikerunie fabriek Dinteloord uit de lucht

Hoe zoet is de opbrengst van bio-energie? Suiker Unie zet sinds 2011 in al haar fabrieken reststromen om in biogas. Dat gaat als groen gas het net op. Suikerunie treft voorbereidingen om de energie zelf te gaan gebruiken.

Teun van der Weg is als manager Green Energy verantwoordelijk voor de opwekking van bio-energie bij Suiker Unie. "In 2005 begonnen we hiervoor plannen te maken. Reden was de lage opbrengsten van bijproducten, zoals perspulp. Bovendien kwam het vergisten van co-producten op, vanwege de MEP-subsidie en de latere SDE-subsidie."

"Daarnaast waren de suiker- en tarwe(voer)prijzen laag en door quotering konden we niet meer produceren. Om extra opbrengsten te krijgen onderzochten we de mogelijkheden van biogasproductie uit perspulp en andere restproducten die vrijkomen bij de verwerking van suikerbieten."

Hoog rendement

Van der Weg: "We kozen voor het opwerken en leveren van groen gas, vanwege de SDE-regeling en de energetische efficiëntie: het rendement van het opwerken van biogas naar groengas is 75 tot 80 procent." In 2011 draaide de eerste biogasinstallatie op de locatie van Suiker Unie in Dinteloord. "De perspulp aangevuld met plantaardig restmateriaal van andere bedrijven levert 100.000 ton biomassa per jaar op waarmee we 10 miljoen Nm3 groen gas leveren."

Beschrijving installatie

De installatie in Dinteloord bestaat uit vier hoofdvergisters met een nageschakelde navergister. De installatie wordt mesofiel (vergisting door bacteriën op 15° tot 50° Celsius) bedreven. De installatie produceert 17 miljoen Nm3 biogas uit ongeveer 100.000 ton biomassa en injecteert na opwerking 10 miljoen Nm3 groen gas in het regionale gasnet. Suikerunie bouwt technisch identieke vergistingsinstallaties op nog twee andere locaties.

Gaskwaliteitseisen

"Bij de biogasopwaardering kozen we voor waterwasinstallaties", zegt Van der Weg. "Hiermee realiseerden we de gaskwaliteitseisen voor invoeding in het aardgasnet. De eisen hiervoor zijn in de afgelopen jaren echter fors bijgesteld. Hierop moest deze installaties worden aangepast."

Crisis

Om biogas op te waarderen naar groen gas moeten we in hoofdzaak CO2 uitfilteren. De glastuinbouw kan deze CO2 goed gebruiken en besparen daarmee op aardgas voor hun CO2-dosering. Van der Weg: "Maar door de crisis vestigden zich maar heel weinig tuinders in het nabijgelegen Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland en daardoor is de kritische omvang vooralsnog te klein om hierop te investeren."

Voor eigen gebruik

Toch maakt Suiker Unie nieuwe plannen. "Volgens de initiële subsidieregels voor opwerking tot groen gas mochten we alleen biogas opwerken om in te voeden in het gasnet. Op dit moment werken we aan de businesscase om biogas met een eenvoudige voorbewerking te leveren aan de eigen suikerfabriek."

Specificaties installatie Dinteloord

Techniek vergisting:CSTR (continue geroerde reactor)
Techniek opwerken:waterwasser en later aangevuld met stikstofinstallatie om aan gaskwaliteitseisen voor Wobbe-index te kunnen voldoen
Techniek invoeden: regionaal net (8 bar gasnet van Enexis)
Input
(per jaar):
 ruim 100 duizend ton plantaardig restmateriaal
Output
(per jaar):
 10 miljoen Nm3 groen gas (goed voor 7 duizend huishoudens)

 

Service menu right