Uitbetaling EU-subsidies afhankelijk van veel factoren

Meer artikelen
Eurobiljetten en-munten

Sinds 1 maart 2018 kunnen agrarische ondernemers weer subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Toch start de uitbetaling pas vanaf 1 december 2018 en verschuift een klein deel zelfs naar het jaar erop. Dit heeft verschillende oorzaken.

In de uitbetaling van landbouwsubsidies is het afgelopen decennium al veel verbeterd, met name door digitalisering. Europese regelgeving schrijft echter voor dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) pas op 1 december mag starten met uitbetalen. "Onze ambitie is om elke ondernemer eind december duidelijkheid te geven", zegt Marcel Scholten namens RVO.nl. "Dat lukt nog net niet, maar met 95% over het afgelopen jaar komen we wel steeds dichter in de buurt."

Afvinken

Voor het kleine deel ondernemers dat langer moet wachten, is vaak moeilijk een reden aan te wijzen voor de vertraging. Logisch dat dit soms onbegrip veroorzaakt, vindt Scholten. "Feit is dat we niet werken op bijvoorbeeld alfabetische volgorde of per postcode, maar dat de aanvragen worden uitgesplitst in verschillende controles. In onze systemen heeft iedere aanvrager een rij benodigde controles achter zijn naam. Pas als overal een vinkje bijstaat, gaan we over tot uitbetaling. Dit is ontzettend lastig te voorspellen."

Afstemming

RVO.nl werkt er hard aan die controles zo snel en soepel mogelijk uit te laten voeren. "Samen met de afdeling Regelingsoverstijgende Controles (ROC), die de planning van de steekproeven verzorgt, proberen we de afstemming met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) continu te verbeteren. Dit zorgt bij beide organisaties voor een betere werkspreiding en een hogere beoordelingssnelheid én kwaliteit."

Zorgvuldigheid geboden

Snelheid is namelijk belangrijk, maar zorgvuldigheid is nóg belangrijker. Niet alleen omdat RVO.nl ondernemers goed wil informeren. Scholten: "De controles van RVO.nl worden zelf ook weer gecontroleerd. Als wij niet voldoen aan de eisen kan dat leiden tot een boete van tientalen miljoenen euro’s."

Splitsing

Sinds 2015 kent het GLB een basispremie met daaraan gekoppeld de vergroeningspremie. Daarnaast kunnen jonge landbouwers met de Basisbetalingsregeling (BBR) extra steun aanvragen, de zogenaamde topup. In 2016 besloot RVO.nl het mogelijk te maken de uitbetaling van de basisbetaling en overige betalingen te splitsen. "Ondernemers die anders helemaal niks hadden gekregen, kunnen we nu alvast de basisbetaling uitkeren. Ook dit is een manier waarop we proberen boeren tegemoet te komen."

Tips voor ondernemers

Boerenbusiness plaatste een uitgebreid achtergrondverhaal over de uitbetaling van EU-subsidies. Hierin staat ook wat ondernemers er zelf aan kunnen doen om uitbetaling te versnellen.

Lees het artikel op de website van Boerenbusiness.

Over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Agrarische ondernemers kunnen directe betalingen vanuit het GLB krijgen als ze duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze GLB-betalingen zijn bedoeld om vernieuwingen te bevorderen, duurzame landbouwproductie te stimuleren en dierenwelzijn te verbeteren.

Lees meer hierover op onze informatiepagina Directe betalingen GLB.

Service menu right