Unieke financiering voor verduurzaming VvE Hamershof

Meer artikelen
dakisolatie aanbrengen

Binnenkort start de renovatie van het Hamershof-complex in Leusden. De 97 woningen uit de jaren '70 hebben een energielabel E/F. Door duurzame maatregelen worden de woningen nul-op-de-meter. Voor bewoners betekent dit een flinke besparing op hun energierekening. Een unieke combinatie van leningen en subsidie maken de verduurzaming mogelijk. 

Uitgangspunt is dat woonlasten voor de bewoners niet mogen stijgen. Hiervoor is een lening met een looptijd van 30 jaar nodig. Aanvankelijk zocht de VvE naar financiering via een commerciële bank, maar de langere looptijd bleek een struikelblok.

Rentevaste leningen

Ton van Erp van AE Finance Solutions BV adviseert de VvE Bewoners Hamershof. Hij kwam met een slimme oplossing. Financiering gaat plaatsvinden via twee rentevaste leningen. Vanuit het Nationaal Energie bespaarfonds (NEF) ontvangt Hamershof 2,1 miljoen euro via de Energiebespaarlening voor VvE’s.

Deze lening kent een looptijd van 15 jaar. Daarnaast verstrekt de BNG Bank een lening van 3,4 miljoen euro, met een looptijd van 30 jaar. Van Erp: "Uniek is dat de eerste 15 jaar van de BNG Bank lening aflossingsvrij is. Dit voorkomt dubbele aflossingskosten."

Zonnepanelen

Hamershof is een bijzonder complex. Iedere rijtjeswoning heeft een eigen dak. Van Erp: "Het is een van de weinige VvE’s in Nederland met genoeg dakoppervlak om daar de benodigde zonnepanelen op te leggen om nul op de meter te worden." Hiervoor worden dak, vloer en gevels geïsoleerd en wordt HR++ beglazing toegepast. Ook worden warmtepompen en zonnepanelen geïnstalleerd.

Subsidie energiebesparing eigen huis

De VvE ontvangt van RVO.nl een Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) van € 370.000. De aanvraag hiervoor gaat per gebouwdeel. Doordat het Hamershof-complex uit verschillende gebouwdelen bestaat, is de subsidieaanvraag opgesplitst in 7 aanvragen. Onderdeel van de subsidie is het Zeer Energiezuinig Pakket. Voldoet de VvE na renovatie aan alle eisen, dan ontvangt zij per appartement een extra bonus van € 4.000. Van Erp: "Helaas kan de VvE niet aan deze eisen voldoen. Jammer, want hierdoor loop je bijna € 4 ton extra subsidie mis."

Onderhoud

In een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) staat wanneer welk onderhoud plaatsvindt en wat de kosten zijn. Door de bouwkundige vernieuwingen stelt Hamershof een nieuw MJOP op. VvE’s kunnen hier subsidie voor ontvangen, in combinatie met een energieadvies en eventuele procesbegeleiding. Van Erp: "Het nieuwe MJOP is uitgewerkt voor een periode van 40 jaar. Dat is uniek lang, maar noodzakelijk door de nieuwe duurzame maatregelen. Het onderhoudsplan geeft zo een goede indruk van de effecten van de duurzame maatregelen op de woonlasten."

Meer weten?

Service menu right