Service menu right

Van biologisch afval naar duurzame warmte

Meer artikelen

Circulair ondernemen is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook bedrijfstechnisch voordelig uitpakken. De familie Van den Boomen uit Gemert ontwikkelde een installatie die biologisch afval van hun champignonkwekerij omzet in bodemverbeteraar, droge compost en duurzame warmte.

De champignonkwekerij van vader Hans en zoon Pieter Van den Boomen produceert 400.000 kilo champignons per maand. Hiervoor is elke week 360 ton compost nodig. Na ongeveer een maand zijn alle champignons van een teeltruimte geoogst. Vroeger voerden ze het bed waar de champignons op groeiden nat af. Dat kostte de kwekerij zo’n € 16 per ton.

Multifunctionele installatie bespaart kosten

Hans en zijn broer Henk bedachten een manier om de kosten terug te dringen. Dat werd de Upcycling Gemert. Dit is een installatie die het afval scheidt, droogt en tegelijkertijd warmte opwekt. Na de oogst wordt het champignonbed eerst gescheiden in dek-aarde en champignonmest, ofwel champost. De dek-aarde krijgt een hittebehandeling op een andere locatie. Daarna verkoopt Van den Boomen het aan de potgrondsector.

Tunnel droogt champost

De champost blijft nog even in Gemert: de installatie van Upcycling vermengt deze met een met dikke fractie varkensmest. Een shovel rijdt alles een tunnel. In die tunnel circuleert lucht. In de tunnel ontstaat biologische broei door bacteriën. Dit warmt de circulerende lucht in de tunnel binnen 24 uur op tot ongeveer 70 graden Celsius. Daarbij verdampt een groot deel van het water. Ook wordt het materiaal gedroogd.

Minder vervoerskosten

Gedroogd heeft de champost veel minder massa, want champost bestaat voor 70% uit water. Dit bespaart vervoerskosten. De champost dient vervolgens als bodemverbeteraar voor de akkerbouw.

Warmte zorgt voor extra inkomsten

De behandeling van de champost wekt warmte op. De circulerende warme lucht verwarmt water. Met dat water wordt de temperatuur in de kwekerij op peil gehouden. Dit bespaart energiekosten voor verwarming. De warmte die overblijft kan duurzame warmte leveren aan omliggende bedrijven. Dit zorgt voor extra inkomsten.

Innovatiesubsidie helpt familie op weg

De familie ontving een innovatiesubsidie van de voormalige TKI BBE (Topsector energie). Nu de installatie draait, is een subsidie niet meer nodig. De warmte die de installatie opwekt, levert nu extra geld op. Wie ook een dergelijke installatie wil bouwen, moet rekenen op een investering van € 2 miljoen.

Installaties voor verwerking mest- en oogstresten

Henk van den Boomen is als adviseur organische reststromen in gesprek met anderen die eenzelfde installatie willen bouwen. Het is namelijk ook mogelijk met ander organisch afval energie op te wekken. Zoals met mest- en oogstresten uit de land- en tuinbouw.

Vereisten afvalscheidingsinstallatie

Het bouwen van een installatie vereist ongeveer 3.000 m2 grond. Die moet vlakbij de te verwerken organische reststromen liggen. En bij voorkeur ook nog in de nabijheid van bedrijven die warmte willen afnemen. Want hoe groter afstand de afstand die de warmte aflegt, hoe meer warmteverlies.

Bekijk ook de film en de infographic op Agrosectoren paddenstoelen.