Veghelse VvE regelt stroomvoorziening geheel zelf

Meer artikelen
Deelnemende woonwijk Experimentregeling in Veghel

Bewoners van het appartementencomplex Collegepark Zwijsen regelen hun energievoorziening straks helemaal zelf. De kopers van de appartementen zijn eigenaar van de installaties voor stroomopwekking en -distributie.

Dat gebeurt op basis van mandeligheid, een juridische vorm van gebonden mede-eigendom. De opgewekte duurzame stroom wordt geleverd aan de leden van de VvE. Ook mag het VvE Collegepark Zwijsen collectief elektriciteit inkopen en verkopen.

Experiment

Het appartementencomplex doet mee aan de Experimentenregeling elektriciteitswet. Voor de verkoop en levering van elektriciteit is namelijk een leveringsvergunning nodig van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Experimentenregeling maakt uitzonderingen mogelijk die afwijken van de Elektriciteitswet 1998.
 
De regeling maakt onderdeel uit van het Energieakkoord. Doel van dit akoord is om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren. Het Veghelse appartementencomplex is de eerste deelnemer aan deze regeling en krijgt een ontheffing voor tien jaar.

Duurzame energie

Met de komst van 2000 zonnepanelen op het complex dalen de energiekosten voor de bewoners tot 0 euro. Zonnecollectoren op de gevels zorgen voor de bijverwarming van de appartementen en het warme tapwater. Voor de piekvraag zijn er grote waterbuffers. In de woningen zelf komen warmtepompen voor luchtverwarming en warmteterugwinning. Een aantal kleine cv-ketels dient als back-up voor koude dagen.
 
Ook energiemanagement speelt een belangrijke rol. Zo kunnen bewoners aangeven of zij veelverbruikende apparaten zoals wasmachines willen aan- of uitzetten op basis van beschikbare zonnestroom. Om het energiegebruik nog verder te beperken, wordt tariefdifferentiatie ingezet.

Energiebesparing

De differentiatie moet ervoor zorgen dat de opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk gelijktijdig wordt gebruikt, vertelt Gerald Kristen. Als projectontwikkelaar van Starlight is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Collegepark Zwijsen. Hij denkt dat het zonder de Experimentenregeling moeilijker was geweest de haalbaarheidsstudie rond te krijgen. “Door verbruik en productie op elkaar af te stemmen en een transparant elektriciteits- en warmtenet, kunnen we veel energie besparen. Omdat we zo’n goed inzicht hebben op het bewonersverbruik kunnen we dit systeem rendabel maken.”

Lees het hele artikel.

Service menu right