Vissen met een duurzame visie

Meer artikelen
Schip van Ekofish

De visserij in Urk staat bol van traditie. Maar dat er ook ruimte is voor innovatie, bewijst Ekofish. Het visserijbedrijf ontwikkelt het schip van de toekomst. Met oog voor milieu, dier, visser en consument. "Dankzij de WBSO-regeling kunnen we de bouw van het eerste schip nu al uitbesteden", zegt algemeen directeur Jacob Kramer.

Ekofish vist met een visie. Een visie gericht op een slimmere, milieuvriendelijkere en energiezuinigere bedrijfsvoering. Vandaar dat Ekofish verder kijkt dan de boeg lang is. "Innovatie zit in ons DNA", zegt Kramer. "Zo hadden we enkele jaren geleden het plan om onze vloot om te bouwen tot multifunctionele schepen. Buiten het visseizoen zouden ze kunnen dienen als serviceschepen voor de offshore-industrie."

Minder uitstoot

Door de economische ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie bleken die plannen niet meer haalbaar. Maar het innovatieve Ekofish zat niet stil. "We richten onze aandacht nu op de ontwikkeling van schepen met zo min mogelijk uitstoot van CO2 en stikstofoxiden. Dat kan bijvoorbeeld met kleinere dieselgeneratoren en elektrische voortstuwing en opslag van overtollige energie in batterijen."

Mechanisch vis verwerken

Kramer: "Onze schepen zijn uitgerust met twinrig netten die wij zelf hebben ontwikkeld. De netten zorgen voor minder bijvangst en weinig bodemberoering." Aan boord van het nieuwe schip bevinden zich nog meer noviteiten, zoals een mechanische verwerkingslijn. "Hiermee werken de vissers tweemaal sneller, zodat ze ook meer rust krijgen. We verdoven de vis, wat diervriendelijker is. En door het koelen en vriezen verbeteren we de kwaliteit en de houdbaarheid van ons product."

WBSO bevordert structuur en focus

"Voor het schip van de toekomst hebben we zelf veel onderzoek gedaan", zegt Kramer. "Zoals naar de energiezuinige, elektrische aandrijving. Het concept is gereed om gebouwd te worden. Dit snelle resultaat kunnen we boeken we dankzij de WBSO. De regeling zorgt voor focus en structuur. Je werkt planmatig, gecoördineerd en zorgt dat je je inspanningen op tijd afrondt. Voor ons nieuwe schip, dat een uiterst duurzaam schip gaat worden, kregen we onlangs ook subsidie vanuit de regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI). Ons schip dient straks als voorbeeld voor bedrijven in binnen- en buitenland."

Urenvergoeding en discipline

"De uren die je besteedt aan innovatie, krijg je met de WBSO deels vergoed. Dat is natuurlijk plezierig voor iedereen die structureel aandacht wil besteden aan innovatie." Daar staat wel een zekere mate van discipline tegenover. "De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de regeling uitvoert, vraagt om je arbeidsuren te verantwoorden en je administratie bij te houden. Maar die inspanning loont uiteindelijk. Bovendien draagt juist een geordende administratie eraan bij dat je structureel met innovatie aan de slag gaat."

Ook bezig met innovatie voor de toekomst?

Wilt u net als Ekofish profiteren van de voordelen van de WBSO? Vraag zelf eenvoudig WBSO aan voor uw R&D-project.

Service menu right