Service menu right

Voorbeeldprojecten 1e tender Partners voor Water

Meer artikelen
Partners voor Water Header

Hieronder vindt u een aantal voorbeeldprojecten uit de 1e tender van Partners voor Water 2016-2021.

Hillblock in Somerset

In opdracht van de Environment Agency werkt Royal HaskoningDHV aan de versterking van een zeedijk in Somerset. De in Nederland opgebouwde kennis over steenzetting (in plaats van storten) is nog niet goed bekend buiten Nederland. Hillblock is een betonzuil die hoge stabiliteit en golfremming combineert met ecologische voordelen. Engeland streeft naar een hoger (preventief) veiligheidsniveau tegen beperkte kosten. 

De subsidie zorgt voor een 'level playing field' voor een eerste toepassing van Hillblock, door de innovatieve oplossing uit te werken en te vergelijken met de standaard alternatieven. Daarop kunnen de inherente voordelen zorgen voor bredere toepassing. Projectpartners zijn Hillblock, Deltares en Van Oord.

Bekijk meer informatie over Hillblock

Hanging Water Tank in Dalian, Noord China

In steden in het noorden van China bestaat een deel van het jaar een tekort aan drinkwater en water voor groenvoorzieningen. Toch is er voldoende neerslag. Green Art International ontwikkelde de Hanging Water Tank, een systeem om regenwater op te slaan in stedelijke daken. Dit systeem bespaart ook het drinkwaterverbruik.

De stad Dalian (ruim 3 miljoen inwoners) heeft grote ambities op het gebied van water. Green Art International werkt met lokale organisaties aan een Hanging Water Tank. Het opgevangen water is bestemd voor onder andere de beregening van parken. Het project kan de aanzet geven voor een bredere inzet in Dalian en in andere steden.

Bekijk meer informatie over de Hanging Water Tank

Energiezuinige behandeling gemeentelijk afvalwater Brazilië

In warme landen zoals Brazilië kan gemeentelijk afvalwater anaeroob worden behandeld. Dat zorgt voor een aanzienlijke besparing op energiekosten en slibverwerking. Paques wil met de consortiumpartners een geïntegreerd concept ontwikkelen. Daarin wordt deze techniek gecombineerd met de door de TU Delft ontwikkelde Anammox-technologie voor stikstofverwijdering uit afvalwater.

Launching partner is AEGEA, een bedrijf dat in Brazilië RWZI’s ontwerpt, bouwt en exploiteert. AEGA heeft concessies voor 44 Braziliaanse steden. Vanuit Nederland zullen het CEW (Center of Expertise Water Technology) en de NHL Hogeschool deelnemen als consortiumpartner. In dit project zal ook biogas worden geproduceerd, bestemd voor andere doelen. Dit gebeurt samen met Foodchain-Reactor Bio Modules.

Bekijk meer informatie over de Anammox-technologie

Platform voor Resilient Strategy New Orleans

1%Club ontwikkelt online platforms voor steden en bedrijven. Medewerkers en/of burgers worden via die platforms betrokken bij het versneld behalen van de maatschappelijke doelen van stad of bedrijf.

New Orleans (NOLA) kampt met verschillende watergerelateerde uitdagingen. Onlangs was de presentatie van het ambitieuze beleidsplan 'Resilient Strategy NOLA'. Dat wil op verschillende vlakken de uitdagingen aangaan op het gebied van watermanagement. De 1%Club zal samen met Water Collaboration een platform in New Orleans demonstreren. Dat platform moet zorgen dat de plannen en projecten zichtbaar zijn voor alle betrokkenen. Ook moet het zorgen voor bredere draagkracht voor de plannen en projecten.

Bekijk de website van Resilient NOLA