"Wat logischere regels, graag."

Meer artikelen
Boer op zijn land - praktijkverhaal Bart Thybaut

"Op zich valt er goed mee te leven hoor". Agrarisch ondernemer Bart Thybaut (57) heeft sinds vorig jaar te maken met de nieuwe regels van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Wat hij vervelend vindt, is dat hij hierdoor meer tijd kwijt is aan de administratie.

"Maar", zo meent Thybaut, "door de subsidie die je krijgt blijft het wel de moeite waard." Thybaut, woont in het Groningse Middelstum. Hij is akkerbouwer en heeft daarnaast ook legkippen. Vooral de vergroeningseisen van het nieuwe GLB vindt hij maar lastig. Als aanvulling op de betalingsrechten kan een agrariër in aanmerking komen voor een vergroeningspremie. Maar hij moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Thybaut: "Voor mij is dat toch wel weer 100 euro per hectare erbij".

Onkruid en distels

Hij heeft geen moeite met de verplichting voor boeren om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomgeving van planten, dieren en insecten. Helaas sluit een deel van de gekozen voorwaarden niet aan op de praktijk meent Thybaut. "Er is een set aan maatregelen waaruit je kunt kiezen. Ik had bijvoorbeeld ook mijn akkerranden met rust kunnen laten. Naast bloemen zie ik toch ook veel onkruid en distels bij boeren die daar voor hebben gekozen. Of dat nou helpt?" Thybaut kiest voor eiwithoudende gewassen om aan de vergroeningseisen te voldoen. "Veldbonen in plaats van de wintertarwe die we anders altijd in deze periode inzaaiden. Alleen ligt het land er nu zwart bij, terwijl het nu groen geweest was als we gewoon wintertarwe waren blijven verbouwen. Ik mis de logica ."

Administratieve lasten

Thybaut beseft wel dat er een groep agrariërs is voor wie niet zo veel is veranderd: "Als je pootaardappelen verbouwt, dan deed je al aan groenbemesters. Het maakt ook uit op welke grond je in Nederland zit." De administratieve lastenverzwaring door de nieuwe regels vindt hij wel jammer. Ik heb nu te maken met de voorwaarde dat mijn grootste gewas maximaal 75% van de grondoppervlakte mag zijn. Op de overige 25% moet ik twee andere gewassen verbouwen. Dit betekent dat ik nu veel meer moet intekenen als ik de perceelsregistratie bijwerk."

Goede service

Thybaut is tevreden met de informatievoorziening van RVO.nl. Hij houdt zich verder op de hoogte door LTO Nederland (Land- en Tuinbouw Organisatie), de vakbladen en nieuwsbrieven van coöperaties.

Wat de ondersteuning vanuit RVO.nl betreft, vindt Thybaut dat die de laatste jaren sterk is verbeterd. Als hij belt met het klantcontactcentrum, hoeft hij niet meer lang te wachten. Hij krijgt snel antwoord op vragen. En als de nood aan de man is kan hij gewoon langskomen weet hij uit eigen ervaring. "Met de service van het ministerie zit het wel goed, alleen de regels zouden wel wat logischer mogen voor mij."

Meer weten?

Lees de informatie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de vergroeningseisen.

Service menu right