Waterschap Vallei en Veluwe in 2025 energieneutraal

Meer artikelen
Waterschap Vallei Veluwe.jpg

Afvalwater is geen afval. Onder dat credo bouwde Waterschap Vallei en Veluwe een rioolwaterzuiveringsinstallatie om tot energie- en grondstoffenfabriek. "In 2025 willen we met al onze bedrijfsprocessen energieneutraal zijn", zegt Douwe Jan Tilkema, directeur bij het waterschap.

Tilkema: "Als waterschapssector sloten we onder andere een klimaatakkoord met het Rijk. Er is ook de Meerjarenafspraak energie-efficiency zuiveringsbeheer. RVO.nl financierde hiervoor een routekaart. Dit leidde tot een sectorbrede visie: het uitgangspunt voor ons waterschap. We willen met onze zuiveringsinstallaties niet alleen energieneutraal opereren. Maar ook energie leveren en grondstoffen terugwinnen."

3,8 MW groene stroom

"Met onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Apeldoorn vergisten we rioolslib", zegt Tilkema. "Dat zetten we om naar 22.000 MWh groene stroom per jaar. Voor eigen gebruik en voor van 3000 huishoudens. De warmte van de gasmotoren van circa 11.000 MWh per jaar gaat naar de stadsverwarming van de wijk Zuidbroek. Uit het slib winnen we 900 duizend kilogram struviet, in de vorm van kunstmestkorrels."

Duurzaamheid loont

In 2016 herhaalde het waterschap dit in Amersfoort. "Daarmee kunnen al onze 16 zuiveringsinstallaties voor 80 procent energieneutraal draaien", zegt Tilkema. "We besparen energie. Ook de verkoop van groene stroom en kunstmest zorgt voor inkomsten. Door het slib te verwerken, hebben we minder afval. We betalen minder voor de afvoer."

Terugverdientijd

Het waterschap investeerde miljoenen in Apeldoorn en Amersfoort. De verwachting is dit binnen 7 jaar terug te verdienen. "Deze business case kan er alleen komen met hulp van het Rijk. Het bedrijfsleven en de wetenschap krijgen alleen nooit innovaties van de grond. Wij kunnen de kosten voor het noodzakelijke vooronderzoek hiervoor niet ophoesten. Daarom zijn we blij met financiële ondersteuning zoals: het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI), gas van de Topsector Energie en de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)."

Energieneutraal

In 2025 wil het waterschap geheel energieneutraal opereren. "Daarvoor moet nog een energie- en grondstoffenfabriek erbij", zegt Tilkema. "We willen eventueel investeren in wind- en zonne-energie." Hij raadt collega-waterschappen hetzelfde aan. "Dit soort projecten zet je niet op met traditionele bouwbestekken. Geef de randvoorwaarden aan. Laat de oplossing (deels) voortkomen uit de innovatieve kracht van de markt. Leg niet alle risico’s bij externen neer. Dit soort projecten slaagt met een goede samenwerking en betrokkenheid van alle partijen".

 

Service menu right