Waterschap Zuiderzeeland wordt energieneutraal

Meer artikelen

Het waterschap Zuiderzeeland opende in juli 2017 opnieuw de deuren van het Waterschapshuis. Na een ingrijpende renovatie draagt het pand nu energielabel A. Volgend jaar wordt het gebouw zelfs helemaal energieneutraal.

Renoveren

Eind 2014 werd besloten om te gaan renoveren. Het gebouw was toen een jaar of vijftien oud. Na al die jaren was behoorlijk wat onderhoud en vervanging nodig. Dat was aanleiding voor het waterschap om de renovatie groter op te pakken, ook op het vlak van ICT en het nieuwe werken.

Energieneutraal

Het Waterschapshuis is nu een eind op weg om energieneutraal te worden. Zo liggen er zonnepanelen op het dak en heeft het gebouw de beschikking over een state-of-the-art WKO-installatie. Warmte en koude worden opgeslagen in de bodem. Om de stap naar volledige energieneutraliteit te zetten, worden in 2018 carports met zonnepanelen geplaatst.

Kosten

Met de renovatie is een totaalbedrag van € 6 mln gemoeid. De complexiteit en omvang van het project roepen de vraag op of het niet gemakkelijker was geweest om het pand te verkopen. Door zijn specifieke eigenschappen en de huidige vastgoedmarkt in Lelystad is het echter niet gemakkelijk het pand te verkopen.

Aanbesteding

Veel plannen lagen niet vooraf klaar, maar zijn gedurende het project ingevuld. Dat betekent ook dat de aanbesteding vooral ambities bevatte en weinig gedetailleerde omschrijvingen. Uit de aanbesteding ontstond een bouwteam, dat voor een groot aantal oplossingen de businesscase sluitend heeft gemaakt.

Meer weten?

Service menu right