"We moeten allemaal energie besparen" | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

"We moeten allemaal energie besparen"

Meer artikelen

De Omgevingsdienst West-Holland wil dat eind 2021 95% van de informatieplichtige bedrijven hun energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd. Hoe denkt zij dat te bereiken? "Door al deze bedrijven en instellingen op te sporen en met ze in gesprek te gaan."

De coronamaatregelen maken het voor veel bevoegde autoriteiten lastig om hun controlerende en handhavende taken uit te voeren. "Voor de informatieplicht in onze regio ligt het accent dit jaar op het binnenhalen en beoordelen van zo veel mogelijk meldingen", zegt Nadja Helvensteijn, adviseur Bedrijven. "Dat kan gelukkig ook zonder fysiek contact. In 2021 staan de bedrijfsbezoeken gepland en controleren we de verplichte energiemaatregelen. Voor een goed gesprek is het noodzakelijk om ondernemers te ontmoeten."

Bedrijven opsporen

"We hopen aan het eind van 2021 van 95% van alle informatieplichtige bedrijven de meldingen binnen te hebben", zegt Helvensteijn. "Het gaat in totaal om ongeveer 2.000 bedrijven en instellingen. Naar schatting zijn er enkele honderden die we niet in beeld hebben. Die proberen we op te sporen, bijvoorbeeld door data-analyses en gegevens van de Kamer van Koophandel."

Aanpak gericht op branches

In 2019 stuurde de Omgevingsdienst bedrijven en instellingen een brief over de komende informatieplicht. "Dat was nog voordat RVO dit deed", zegt Helvensteijn. Eerder richtte de Omgevingsdienst zich al op specifieke branches om het te hebben over verduurzaming en energiebesparing. "Zoals aan de hand van Green Deals met de zorg- en de onderwijssector. Voordeel is dat de organisaties dezelfde uitdagingen hebben en van elkaar kunnen leren. Bovendien laat je met zo’n branchegerichte aanpak zien dat we allemaal energie moeten besparen."

Leren van elkaar

"Organisaties leren het beste van elkaar", zegt Helvensteijn. "Vandaar dat we de verhalen van koplopers gebruiken. We laten ze aan het woord in onze nieuwsbrief 'Bedrijf & Milieu'. Hebben onze inspecteurs tijdens bedrijfsbezoeken een gesprek met een ondernemer over de terugverdientijd van energiemaatregelen? Dan laten zij met dat verhaal zien wat de kansen zijn."

Bedrijfsbezoeken

Als corona het toelaat, staat 2021 in het teken van de bedrijfsbezoeken. "Prioriteit hebben bedrijven die met hun energiemaatregelen achterlopen en bedrijven waar veel besparing mogelijk is. Maar we richten ons ook op bedrijven die nog geen melding hebben gedaan. Daarnaast gaan we steekproeven houden onder meldingen waarover we twijfelen door ze te controleren op locatie. En we voeren hercontroles uit om te zien of de beloofde maatregelen zijn genomen."

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.