Wereldwijd grote kansen voor nieuwe batterijtechnologie

Meer artikelen
Oprichter van LydenJar Christian Rood

Een mislukt experiment voor een verbetering van zonnepanelen blijkt een succesvolle vinding voor de batterijenindustrie. LeydenJar Technologies B.V. ontwikkelt een batterij die 50% meer energie kan herbergen dan bestaande batterijen.

Christian Rood, mede-oprichter van LeydenJar Technologies B.V. (foto), spreekt van een ‘prettig ongelukje’. "Dr. Wim Soppe, werkzaam binnen het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), was op zoek naar slimme dunne zonnepanelen en deed daarvoor een experiment met een dunne siliciumlaag. Voor die toepassing bleek de siliciumlaag te poreus. Maar voor batterijtechnologie bleek dit een uitkomst."

Mechanisch stabiel

In de minlaag van de batterij, de zogenaamde anode, heeft silicium een 10 keer hogere capaciteit dan grafiet, waarvan de meeste anodes tegenwoordig zijn gemaakt. "Maar silicium zet uit. Daarom is het moeilijk een anode van pure silicium te maken. In het geval van LeydenJar is de pure silicium-anode poreus en daardoor in staat om het zwellen op te vangen en mechanisch stabiel te blijven. Daarmee ontstaat een anode die maximaal in staat is te profiteren van de eigenschappen van silicium zonder kapot te gaan."

Spin-out venture

ECN zag al snel in dat ze mogelijk een belangrijke vinding in handen had en vroeg Rood te kijken naar de mogelijkheden. In 2015 richt Rood met een zakenpartner LeydenJar op. "Een spin-out venture", verklaart hij. "Dat wil zeggen dat je een bedrijf start met een bestaande uitvinding. Wij bedenken hoe we die uitvinding in de markt zetten. Slechts 3 of 4 bedrijven in de hele wereld ontwikkelen batterijen met pure silicium. Met een eenvoudige en directe toepassing is ons bedrijf daar nu het verst mee."

Samenwerking met experts

"We werken met uitmuntende experts op verschillende disciplines van de TU Delft, het befaamde ZSW (Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung) uit Baden-Württemberg en de Universiteit van Münster. Samen optimaliseren we de anode in de context van de gehele batterij. We testen ook de haalbaarheid van de fabriek die we willen opzetten om het product grootschalig en goedkoop te produceren. Er liggen wereldwijd grote kansen voor de consumentenelektronica, de auto-industrie, voor drones, medische mobiele technologie, telecomtoepassingen en de luchtvaart."

Subsidies en financieringsstrategie

Nadat Rood een serieus geïnteresseerde investeerder had gevonden, deed hij in 2016 in een vroeg stadium via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een aanvraag voor Vroegefasefinanciering. Begin 2017 dong LeydenJar mee naar financiering vanuit het speciale Horizon2020 mkb-instrument.

Intensief begeleid

Consultants en adviseurs van RVO.nl hebben verschillende mkb-ondernemingen intensief begeleid via de GetFunded!-pilot met de gemeente Den Haag. Rood: "Een goede combinatie. RVO.nl liet zien op welke punten we moesten inzetten in het projectvoorstel en investeerder VanPaz heeft ruime ervaring met het effectief communiceren van ons voorstel en het nut voor Europa." LeydenJar scoorde hoog op meerdere onderdelen en eindigde op de eerste plaats in het onderdeel Energie van het mkb-instrument.

Bedrijfs-DNA inbrengen

"We hebben vroegtijdig rekening gehouden met het investeerdersperspectief en hadden onze financiering in een paar maanden rond", vertelt Rood. "Kapitaal is een superbelangrijk ingrediënt. Ik adviseer andere uitvinders en techneuten om het ‘bedrijfs-DNA’ in een heel vroeg stadium in te brengen. Vraag je af wat je investeerders willen zien, waaraan je moet voldoen om financiering te krijgen, bouw risico’s in en voorzie in eventuele exit-mogelijkheden."

Speciaal mkb-instrument in Horizon 2020

Het mkb-instrument (SME instrument) van Horizon 2020 is bedoeld voor innovatieve, internationaal georiënteerde midden- en kleinbedrijven met de ambitie om te groeien. Het instrument ondersteunt het verkennen van nieuwe markten (fase 1: lump sum subsidie van € 50.000) en activiteiten om de innovatie gereed te maken voor marktintroductie (bv. demonstratieprojecten, opschalen). Team IRIS van RVO.nl geeft informatie en inhoudelijke feedback op projectvoorstellen van Nederlandse mkb’ers.

Vroegefasefinanciering

Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF)  onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. Zij moeten de lening en de hierop berekende rente terugbetalen. Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelde de VFF om bedrijven in de vroege of vernieuwingsfase te helpen. RVO.nl en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen STW) voeren deze regeling uit.

Service menu right