Windenergie op zee is straks een van de parels van de export

Meer artikelen
Angela Marlet-Wiegel

Interview met Angela Marlet-Wiegel, communicatieadviseur

Wat doe je precies voor werk bij RVO.nl en met welke onderwerpen hou je je bezig?
"Ik werk als communicatieadviseur bij het team Windenergie op Zee, dus Offshore Wind Energy. Een van mijn taken is om Nederland te laten zien als expert op het gebied van windenergie op zee. Hiervoor werd eind 2017 de campagne Wind & Water Works opgezet. Daar ben ik direct bij betrokken.

"Windenergie op zee is een internationale markt. In die markt wordt Nederland steeds aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. Maar ook Nederlandse bedrijven zelf komen meer in beeld. Het gaat dan vooral om hun kennis en ervaring. Die kunnen ze in het buitenland verkopen. Dat gebeurt nu al in Taiwan, Zuid-Korea, Japan, Thailand, Indonesië, China, Verenigde Staten en Frankrijk; landen die worden omringd door veel water.

"Via het programma Energie Internationaal kunnen bedrijven deze (en andere) kansrijke nieuwe markten betreden. Als communicatieadviseur voor nationale programma’s ben ik daar nauw bij betrokken.

"Deze groei is dus zowel nationaal als internationaal. Ik zit met mijn werk precies op de scheidslijn."

Hoe ziet een werkweek eruit voor jou?
"Mijn werkweek is niet standaard achter een computer! Ik heb productiedagen en overlegdagen. Op de productiedagen bekijk ik bijvoorbeeld een communicatieplan of schrijf ik een artikel. Op overlegdagen overleg ik met collega’s bij RVO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, belangenorganisaties én vertegenwoordigers van de windenergiesector. Ik vind het een goede balans.

"De wereld van windenergie was tot voor kort vrij klein. We zien nu dat de Nederlandse windenergiesector een enorme groeispurt doormaakt. In korte tijd is windenergie veranderd van een duurzame maar kostbare energiebron in een duurzame en betaalbare energiebron.

"Door een slimme manier van aanbesteden trad een kostendaling op. Daardoor kunnen we al na twee tenders zonder subsidies werken. Die kostendaling zorgde er ook voor dat er in sneltreinvaart veel meer vraag uit het buitenland kwam naar Nederlandse kennis.

"De brancheorganisaties moeten nu groter en internationaler gaan denken. Net als met de olie- en gasindustrie gaan we ook met windenergie de wereld veroveren!"

Hoe help jij ondernemers op het gebied van internationaal ondernemen?
"We kregen op een gegeven moment verzoeken van Nederlandse ambassades uit de Verenigde Staten en Taiwan. Ze vroegen ons om daar uitleg te geven over het succesvolle Nederlandse tenderbeleid. Toen is er vanuit Energie Internationaal, samen met 2 ministeries, een masterclass georganiseerd. Ik heb geadviseerd de masterclass te koppelen aan een internationaal wind evenement waarbij de Nederlandse sector zich kon presenteren.

"Vorig jaar november werd die masterclass gehouden. Daar namen 10 landen aan deel. Een groot succes! Dat werd ook beaamd door de Nederlandse ambassadeur in Denemarken, hét andere land voor windenergie op zee.

"Je móet een verhaal hebben, een boodschap namens de BV Nederland. Met bedrijven, sector en overheid heb ik dat verhaal opgesteld en vermengd met aantrekkelijk beeldmateriaal. Dat heeft geresulteerd in de campagne en een filmpje waar ze zichzelf allemaal in herkennen.

"Het kost tijd om aan ambassades uit te leggen wat Nederland te bieden heeft met windenergie op zee. Hoewel een ambassadepost zijn eigen netwerk heeft, hebben ze wel deskundig advies nodig om de ambassadeursrol goed te vervullen.

"Over tien jaar is windenergie op zee een van de parels van de export, daar ben ik van overtuigd. Nederland en water zijn al bijna synoniemen! Daar hoort wind op water ook bij."

Heb je advies voor ondernemers die interesse hebben in het exporteren van windenergiekennis?
"Bezint eer gij begint! Begin met je informatie op te halen bij RVO. RVO kan je in contact brengen met de ambassade in het desbetreffende land. Misschien is er al een handelsreis in de planning. Informeer bij de brancheorganisaties welke bedrijven daar al aanwezig zijn.

"De ervaring leert dat die bedrijven al een netwerk hebben. Dan kan het handig zijn dat je laat weten dat je ook interesse hebt, ook al ben je elkaars concullega’s. Er is dus ook een gemeenschappelijk verhaal en marketingcampagne waar je als ondernemer gebruik van kunt maken."

Op welke prestaties ben je het meest trots en waarom?
"Op de realisatie van de campagne Wind & Water Works ben ik het meest trots. Daarmee heb ik gezorgd voor een koppeling - nationaal en internationaal - die er eerst nog niet was. De samenwerking binnen de overheid, gezamenlijk dat verhaal uitdragen en ook nog eens door de ambassades en bedrijven ondersteund: geweldig! Ik word blij als ik word gebeld en iemand vraagt: Ik heb net je filmpje gezien, kunnen we er ook een Taiwanese vertaling van maken?

"Ja, binnen RVO ervaar ik mijn werk wel als pionieren. Dat vind ik leuk en spannend."

Meer informatie

Heeft u vragen over internationaal zakendoen? Neem dan contact op met Steven von Eije van Programma Energie Internationaal of bel met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op 088 042 42 42.
Lees voor meer informatie over windenergie Hollandse Kust: Where wind & water works (pdf).
Angela behoorde tot de 8 genomineerden voor de Logeion-verkiezing van de Communicatieman/vrouw van 2018.

Bekijk ook het overzicht voor meer verhalen van medewerkers.

Service menu right