Service menu right

Zo werkt Arte Groep aan kinderarbeidvrije zone in India

Meer artikelen

Arte Groep produceert natuurstenen werkbladen. Het graniet komt onder andere uit Indiase steengroeves. Rondom de groeves heerst veel armoede, waardoor kinderen vaak meewerken. Met subsidie van het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) richtte Arte een project op. Het doel is dat alle kinderen in hun productiegebied naar school gaan.

In 2010 bezocht Arte's financieel directeur Niels van den Beucken enkele steengroeves in Ballikurava, India. "Door rechtstreeks in te kopen bij de steengroeves, konden we veel kosten besparen", vertelt hij. Tot zijn schrik zag hij aan de rand van de groeves hele gezinnen druk aan het werk. "Ze hakten kleine kiezels uit het steenafval om te verkopen als sieraden en zo te overleven." Met dat beeld ging hij terug naar Nederland.

Plan voor kindereducatie

Arte Groep werkt samen met leveranciers die in elk geval voor goede arbeidsomstandigheden zorgen. Maar Arte wil meer. Tijdens een van zijn bezoeken aan Ballikurava komt Van den Beucken in contact met Arisa, een organisatie die opkomt voor de mensenrechten in Zuid-Azië. "Zij werken daar samen met ngo's die ervoor zorgen dat kinderen naar school kunnen."

Ook hoort hij van een bedrijf in België over het creëren van een Child Labour Free Zone, een kinderarbeidvrije zone. "Dat wilden wij ook. Toen in 2015 het Fonds Bestrijding Kinderarbeid werd opgericht, heb ik een plan geschreven om in ons gebied kindereducatie te stimuleren."

Aan de slag met subsidie

Arte Groep krijgt de subsidie en start een project dat de basis vormt voor de met eigen geld opgerichte stichting: de Arte Responsible Stone Foundation. "We hebben een inventarisatie van het gebied gemaakt. Van de 2.200 kinderen in de 8 dorpen gaan 250 kinderen niet naar school. In samenwerking met een ngo stelden we een projectcoördinator en 4 zogenaamde mobilisers aan. Zij moeten zorgen voor een mentaliteitsverandering. De mobilisers bezoeken dagelijks de scholen en praten met de ouders van de afwezige kinderen. Op die manier ontstaat er langzaamaan sociale controle."

Samen tegen kinderarbeid

Het uitbannen van kinderarbeid staat hoog op de internationale politieke agenda. In 2025 moet er een einde komen aan alle vormen van kinderarbeid. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de Verenigde Naties ontwikkelingsdoelen vastgesteld. Alle samenwerkende landen moeten actie ondernemen op het tegengaan van moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten.

In Nederland hebben de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden, convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-Convenanten) opgericht. Hierin staat hoe zij omgaan met risico's op misstanden als kinderarbeid en hoe zij hun verantwoordelijkheid nemen om dit tegen te gaan. Er zijn inmiddels convenanten op het gebied van textiel, goud en plantaardige eiwitten. Onlangs is ook het Convenant Natuursteen ondertekend, waar ook Arte Groep zich bij aansloot.

Mentaliteitsverandering kost tijd

Nu, een jaar later, is het gelukt 38 kinderen naar school te krijgen. Van den Beucken vertelt: "We zijn op de goede weg, maar komen ook weer nieuwe obstakels tegen. Zo vertrekken veel gezinnen in de winter naar de stad. Om de kinderen in het dorp op school te houden, richten we nu hostels in. Een mentaliteitsverandering creëren kost alleen veel tijd. Daarom hopen we dat de stichting, na het verstrijken van de subsidietermijn in 2020, het werk voort kan blijven zetten, zodat alle 250 kinderen in Ballikurava straks naar school gaan. Zonder subsidie hadden we dit als mkb-bedrijf niet kunnen doen."

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het Fonds Bestrijding Kinderarbeid uit in opdracht van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Lees meer over deze regeling en de voorwaarden op de pagina Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK).