Animatiefilm Health deals

Meer artikelen

Zorginstellingen, de overheid en private partijen maken afspraken over vernieuwing in de zorg in Health Deals. De oplossingen die Health Deals bieden zijn breed toe te passen voor verschillende ontwikkelingen in de zorg. Dat zorgt voor lagere zorgkosten, verbeterde kwaliteit van leven van de patiënt, betere kennisdeling en betere samenwerking.

Deze animatie laat zien wat een Health Deal is, en hoe je een Health Deal opzet en uitvoert.

Service menu right