Service menu right

Eurostars - Deel 1: Uitleg regeling

Meer artikelen
 • Uitgeschreven tekst

  Wat is Eurostars? Eurostars is een gezamenlijk programma van de Europese Unie en het Eurekanetwerk.
  Wat is het Eurekanetwerk? Eureka is een intergouvernementeel innovatienetwerk. Dat wil betekenen dat overheden samenwerken om marktgedreven onderzoeksprogramma’s en ontwikkelingsprogramma’s te financieren die door de markt zelf zijn bedacht, door de partners zelf zijn verzonnen en waar alleen nog een stapje financiering bewijzen voor nodig is om het project te doen slagen. Dit is dus marktgeoriënteerd, bottom-up, internationale coöperatie.
  Dit zijn de partnerlanden. Ik noemde net al, dit is een internationaal programma. Dit is dus niet alleen gelimiteerd op de Europese Unie-landen maar ook op de Balkanlanden, Turkije, Canada, Zuid-Afrika, noem maar op. Er zijn dus 36 partnerlanden waarmee je samenwerking zou kunnen zoeken.
  Deze is zeer belangrijk om je te realiseren. Het is een MKB-instrument, de MKB bedrijven zijn in de "driving seat". Daar zult u er straks drie van horen. Het zijn R&D-performing SME’s, dus innovatieve MKB-bedrijven die doelgroep zijn van deze regeling.
  Een typisch Eurostarsproject heeft drie tot vier deelnemers uit verschillende landen (twee a drie ongeveer). De gemiddelde duur is dertig maanden. Dat is natuurlijk voor een kleiner MKB-bedrijf redelijk lang, dus dat kan zeker ook korter. Dit zijn de gemiddelde cijfers. En het heeft projectkosten van ongeveer 1,4 miljoen.
  Waarom zou u willen indienen op een Eurostars? Een Eurostars-instrument is interessant voor u als u samenwerking zoekt met een ander bedrijf die een technologie heeft die uw technologie of uw activiteiten kan versterken. U heeft dus ook een oplossing voor iemand anders. Er zijn skills, elders, die u graag zou willen hebben maar waar u nu nog niet bij kan. U wilt een samenwerking in de waardeketen creëren. En u wilt de risico’s van een internationaal project delen met elkaar.
  Nu ga ik over tot het indienen van een Eurostarsvoorstel. Het is een online registratie van het voorstel. Hierbij wil ik gelijk zeggen: het is niet heel eenvoudig. Het online-indelingsproces - misschien gaat die discussie daar nog een keertje over, ik weet het niet - begin daar echt op tijd mee. Kijk wat de vragen zijn, schrijf ze uit, begin met schrijven en ga op het eind stuk voor stuk de online-indiening doen. Begin daar dus echt wel een beetje op tijd mee.
  Wat belangrijk is bij Eurostars is dat uiteindelijk de beschikking voor de subsidie komt vanuit de RVO voor uw deel in het project. Als u samenwerkt met een Duitse partner, zal de Duitse partner de Duitse subsidie in Duitsland ontvangen, enzovoorts. Dus naast de internationale aanbesteding en de internationale evaluatie komt er een later proces, daar ga ik straks op in, waarin u nogmaals een wat gedetailleerdere begroting moet gaan indienen bij RVO, op basis waarvan ook de beschikking wordt gemaakt.
  Het is heel belangrijk om in het begin gelijk uw NPC, dat is de National Program Coördinator, dat is dus ik of Arnold, maar dus ook zeker de adviseurs die nu in deze ruimte zitten, waar ik straks ook de slide laat zien, dat u ons contacteert en dat wij u kunnen helpen bij de voorbereiding van uw aanvraag. Wat belangrijk is, die wij altijd graag meegeven: Voor de nationale indiening later in het proces, op het moment dat u geranked bent door het internationale panel, dan zullen wij u vragen om nogmaals een begroting in te dienen. Die begroting is dan wat gedetailleerder. Wij raden dus altijd aan: begin hier te kijken naar de modelbegroting die op de website van RVO staat, maak daar een budget voor je project van en op basis daarvan kan je op hoofdlijnen heel makkelijk het budget, ook voor de internationale indiening, invullen.
  Het evaluatieproces, ik ga het proberen kort te houden. Eigenlijk kun je het onderverdelen in drie stappen. De eerste stap is eigenlijk wat er altijd gebeurd. Er moet gewoon een eerste basischeck gedaan worden of u toegelaten kan worden, of alle documenten beschikbaar zijn enzovoorts. En er vindt een expert evaluatie plaats. Dit is de eerste inhoudelijke toetsing van uw project. Er zijn drie experts die met uw technologiegebied bekend zijn en die uw voorstel door gaan lezen en een score gaan geven. Ik ga straks in op de evaluatiecriteria waarnaar deze experts gaan kijken. Op het moment dat die experts een goede score hebben gegeven, valt een eerste bulk van projecten af. De rest gaat door naar het International Evaluation Panel. Dit panel komt dus voor de laatste call, die in februari is geweest, nu bij elkaar in Brussel gedurende een week om de projecten met elkaar te vergelijken, te evalueren en scores te geven. De uitkomst daarvan is een internationale ranking lijst die alle nationale funding-buddies, dus de RVO, maar ook onze Counterparts Noorwegen, noem maar op, aanhouden om te kijken hoeveel projecten wij kunnen gaan financieren. In de derde stap, en dat is nogmaals belangrijk te onthouden, wordt een openstelling gedaan van een nationale call waarin u nogmaals gevraagd zult gaan worden om uw projectvoorstel van uw deel van het project - dus alleen het Nederlandse deel - in te dienen bij RVO. Dat gaat via een online registratie. Er vindt hier ook nog een ethics review plaats. We eindigen dan met een beschikking die u via RVO krijgt.
  Nogmaals even over de decentrale funding: bij RVO is er per jaar negentien miljoen euro beschikbaar aan subsidie voor projecten. Wij financieren maximaal 500.000 euro per project aan subsidie en we vergoeden alleen R&D-gerelateerde kosten. Dan hangt het percentage van de vergoeding van de kosten af van welk type organisatie u bent en of het om onderzoeks- of ontwikkelingsactiviteiten gaat. In een nationale indiening wordt dit goed onderzocht, en wordt gekeken welke kosten daadwerkelijk vergoed kunnen worden. Vandaar dat ik dus altijd nog een keertje wil benadrukken: neem alsjeblieft van tevoren goed contact met ons op. Wij hebben adviseurs in huis die met u hiernaar kunnen kijken. Waarmee u dan veel vragen later kunt voorkomen, want de indieningstermijn van de nationale indiening is twee weken. Dus dat is een hele korte deadline.
  Ik wil die evaluatiecriteria nog even toelichten, en dan met name eigenlijk twee. De eerste is de Technological Achievability and Risk. Vaak zijn voorstellen niet voldoende uitgewerkt op dat punt. Vaak zeggen experts: “De risico’s voor dit project zijn te hoog, we vinden dat het een te ambitieus project is, of het is iets wat natuurlijk al lang bestaat en het is eigenlijk niet vernieuwend genoeg.” Een andere die belangrijk is om in de gaten te houden is dat u duidelijke en realistische commercialisatieplannen moet hebben. Het is een regeling waarin u binnen twee jaar na eindiging van het project het product op de markt moet hebben gebracht. Voor de biosciences betekent het dat u binnen twee jaar bij een clinical trial zou moeten zijn. Als dit niet overtuigend is worden vaak projecten toch helaas wat negatiever geëvalueerd, wat eigenlijk zonde is, want als je dit goed uitgewerkt hebt kun je ook echt goed laten zien dat dit project een goede samenwerking is tussen de partijen die er zijn. Ervaring leert dat ongeveer 23 Nederlandse projecten gefinancierd kunnen worden.
  Wat zijn de factoren van succes? De belangrijkste is denk ik “bouw een win-win cooperation op”. Ik zei het al een paar keer: Het project moet duidelijk maken dat u een samenwerking aangaat met partners in het buitenland, waar u allemaal iets te verliezen heeft. U wilt allemaal iets bereiken samen, en dat is een goede samenwerking, dat moet voorop staan. Als de experts de indruk krijgen dat het eigenlijk een project is, dat gedragen wordt door één partij in één land, en de rest doet voor de vorm mee zodat het een Eurostars-project kan gaan worden, is dat redelijk snel zichtbaar. En dan zal het project dus ook niet snel positief beoordeeld worden. Dus dat is een zeer belangrijk punt eigenlijk, voor het verder bouwen van uw consortium.
  Het allerbelangrijkste is dat de slaagkans groot is. U kunt uw eigen project bouwen met uw eigen partners op het thema dat u belangrijk vindt. Ik denk dat dat eigenlijk de twee zijn: grote flexibiliteit en de vrijheid voor het kiezen van uw eigen thema. Het makkelijkste is ook echt: als u weet van ‘ik heb een Franse partner’, dat diegene dan met BPI France in dat geval contact opneemt, want die zijn het beste op de hoogte van wat de regelingen zijn. Soms dan weten wij nog even iets van twee jaar geleden en ondertussen is de wetgeving veranderd in het land. Het is gewoon niet te volgen, helaas.
  Het is altijd natuurlijk lastiger voor een start-up om in te dienen, zeker bij internationale programma’s, maar wij moedigen het zeker wel aan. In principe wordt er gevraagd, een internationale aanvraag, om twee jaarverslagen in te dienen. Dat is voor een start-up meestal het moment dat ze afhaken, want meestal hebben ze dat niet. In Eurostars is het mogelijk om in plaats daarvan een Engelstalig businessplan in te dienen, die dan voor de evaluatie wel mee dient. Uit het businessplan moet dan wel heel duidelijk blijken dat je wel een serieus bedrijf bent, in de zin van dat de financiering die je aanvraagt realistisch is ten opzichte van wat uw bedrijf financieel ook kan dragen. Het moet geen risico worden natuurlijk. Maar het is dus zeker wel zo dat de start-ups mee kunnen doen.
  Er zijn een aantal criteria, bijvoorbeeld dat de lead-organisatie een innovatief mkb bedrijf moet zijn. Daar zijn bepaalde toetsen voor of criteria van: als u meer of minder honderd medewerkers heeft, dan moet een x-percentage, tien procent, van de turnover aantoonbaar innovatie-achtige- of onderzoeksactiviteiten gaan. Of u moet een aantal fte’s hebben en fulltime employees. Of uw turnover moet een bepaald percentage aantoonbaar onderzoekspercentage zijn. Als u het consortium bekijkt, moet er minstens vijftig procent van het totale budget naar het mkb bedrijf gaan. Als u twee mkb bedrijven bent uit twee verschillende landen kan dat verdeeld zijn tussen de lead-partij en de partnerpartij, vijftig procent van het totale budget, exclusief subcontracting. We zien natuurlijk vaak dat er een aantal ondernemers zijn - start-ups vaak - die onderaannemers hebben in die zin van dat bepaalde mensen nog niet op de payroll staan maar wel als onderaannemer degelijk aan het project meewerken. Die kunnen wel meegenomen worden, maar dat zijn kosten van derden. Dus die worden afgetrokken van het totale kostenplaatje van wat officieel naar het mkb bedrijf gaat. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel. Dus je moet even goed kijken van hoe de kosten in elkaar steken van uw project dat er minstens vijftig procent naar het mkb bedrijf gaat.