Service menu right

Green Deals: 3 succesvolle voorbeelden

Meer artikelen

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Met als doel de samenleving te verduurzamen. Daarnaast dragen Green Deals bij aan economische groei en worden knelpunten in bijvoorbeeld regelgeving weggenomen.

De film toont 3 succesvolle voorbeelden van Green Deals: gelijkspanning, biobased grondankers en hoe de scheepvaart de afvalketen sluit.

Heeft u zelf een idee voor een Green Deal? De animatie laat ook zien bij wie u terecht kunt.