Hoofdkantoor a.s.r. CO₂-neutraal in 2019

Meer artikelen

Het kantoorgebouw van a.s.r. de nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen (a.s.r.) is de afgelopen jaren volledig gerenoveerd. Zij hebben veel energiebesparende maatregelen doorgevoerd en nemen nu de laatste stappen op weg naar een klimaatneutraal gebouw. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt a.s.r. bij het effectiever en efficiënter inzetten van energie, monitort de verbeteringen en bespreekt de resultaten.

a.s.r. is deelnemer aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3). Naar verwachting wordt vanaf 2019 het klimaatakkoord leidend voor de gebouwde omgeving. Daarin wordt waarschijnlijk een energieverbruiksnorm per m2 opgenomen.

 

 

Service menu right