Afvalverwerking in Brazilië: nieuw nationaal beleid

© HVL - wikicommons - Braziliaanse afvaltruck


Brazilië scoort niet best op het gebied van recycling en afvalverwerking. Uitzonderingen daargelaten wordt in Brazilië nog maar een klein percentage van het huishoudelijk afval ingezameld en verwerkt. Niet alleen het ontbreken van infrastructuur en organisatie, maar ook de beperkte volumes om het zakelijk aantrekkelijk te maken afval te verzamelen en te verwerken zijn hier debet aan. Ten slotte ontbreekt het in Brazilië aan de juiste mentaliteit en cultuur. Kansen voor buitenlandse expertise dienen zich aan.

Weinig  hergebruik

Volgens de Braziliaanse Associatie van Afvalverwerkers en Openbare Reiniging (ABLP ) hergebruikt Brazilië slechts 1,5% van alle huishoudelijk afval en benut het slechts 0,8% van organisch afval voor composteren. Ondanks vele individuele initiatieven heeft Brazilië grote problemen met de inzameling en verwerking van huishoudafval, in het bijzonder van medicijnen en elektronische producten.

Kansen  voor  Nederlandse  expertise

Het ontbreken van wetgeving en afspraken met de marktpartijen, het gebrek aan infrastructuur en technologie, het onderontwikkelde besef over een correcte wijze van verwijdering bij de consument, het ontbreken van inzamelings- en verwerkingsbedrijven en de sociale realiteit van de waste pickers, belemmeren dat Brazilië de toenemende problemen rondom huishoudelijk afval het hoofd kan bieden. De druk op de industrie, logistieke partijen en gemeentes is groot. Dit levert zeker grote kansen op voor buitenlandse experts op gebied van reversed logistics en technologieaanbieders om, samen met Braziliaanse partijen, in deze onvermijdelijk sterk groeiende markt te stappen.

Theo Groothuizen, 5-11-2013

Download:

Service menu right