Blog: Netwerken als school in een samenwerking van 3 O’s is waardevol!

Gepubliceerd op:
30 oktober 2020

We zijn druk om onze leerlingen en studenten goed onderwijs te geven. Dat lukt ons vrij aardig vinden we zelf, en het kan natuurlijk altijd beter. Verder een kritische blik in wat waardevol is en de keuzes die we hiervoor maken. Maar lukt ons dat ook samen met ondernemers en zo mogelijk ook met de lokale overheid te doen, zoals gemeenten? 

Afgelopen week had ik een coachgesprek met Frank. Een havo leerling in klas 1 van het Arentheem College Titus Brandsma. Frank heeft een goed idee en kan daarbij de hulp gebruiken van een ondernemer. Meneer, mag ik met mijn idee gebruik maken van uw netwerk? Eerlijk gezegd vond ik het hier echt nog wat te vroeg voor. Niet veel later stelde ik mezelf de vraag wat mijn aarzeling nu was. Voor wat precies was het te vroeg?

Een dag later realiseer ik me dat te vroeg wel eens te laat kon worden. Was Frank misschien te vroeg met zijn nieuwsgierigheid naar mijn netwerk? Vrees voor het onbekende maakt plaats voor wat we mogelijk moeten maken voor onze leerlingen en studenten. Immers, er bestaat al een netwerk van collega’s in Vecon Business scholen die in projecten werken. Samen zoeken we naar het ervaringsverhaal bij een betrokken ondernemer, plannen een geschikt moment, geven de activiteit en/of project een naam en maken het samen mogelijk! Hoe simpel kan het zijn.

Inspiratie en een handleiding op komst

De kracht van ‘gewoon doen’ laat veel interessante voorbeelden zien. Als we die nu eens verzamelen en met elkaar delen? Vecon Business School is begin 2020 gestart om inspiratie op te halen en deze vast te leggen in een handleiding. De samenwerking tussen scholen, ondernemers en lokale overheden staat hierin centraal. Inmiddels hebben we al veel waardevolle tips, tops en ook de valkuilen voorbij zien komen. Begin 2021 zijn ze in een handleiding leesbaar voor iedereen die in de toekomst zo’n waardevol netwerk wil opzetten en de durf heeft om een kant-en-klare lesmethode te vervangen voor de ruimte om ondernemerschap te beleven. 

Echte ondernemers leren kennen, maakt enthousiast 

Laat de ervaring van een echte ondernemer spreken. Leerlingen en studenten moeten echte ondernemers leren kennen om enthousiast te kunnen raken over ondernemerschap om zo de mogelijkheden te zien. Frank heb ik de uitnodiging gegeven om aan sessies deel te nemen van het start-up programma binnen het mbo. Laat ook jullie Frank en zijn klasgenootjes juist nu nieuwsgierig zijn. Het is voor ondernemerschapsonderwijs nooit te vroeg, totdat het te laat is!

De stichting VECON Business School kreeg ondersteuning vanuit het O2LAB-programma om praktijkvoorbeelden van succesvolle samenwerking tussen de 3 O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) in kaart te brengen. 

Henk-Paul Hegeman
Projectleider stichting VECON Business School
Bent u tevreden over deze pagina?