Blog: Trends internationaal ondernemen in 2021: "Verre markten komen dichterbij"

Gepubliceerd op:
3 december 2020

Zal in 2021 de rust terugkeren op de internationale handelsmarkt? Het Business Development-team van RVO Internationaal Ondernemen, dat kansen op buitenlandse markten koppelt aan het Nederlandse bedrijfsleven, blikt vooruit naar 2021. Welke trends en ontwikkelingen verwachten zij in de markt?

5 trends voor 2021

1. Opkomende markten in Azië

De handel met opkomende markten blijft groeien. Vooral de Aziatische markten bieden interessante mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers.

Martijn Schol ziet in 2021 voldoende mogelijkheden in Azië. Hij vertelt dat de voorspelde groei van de handel met de ASEAN-regio voor het komend jaar is vastgesteld op 6%. In die regio ziet hij dan ook mooie kansen. "Juist in deze tijd van digitale handelsbevordering komen deze verre markten dichterbij."

De 5 landen met het grootste handelspotentieel zijn Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand en Vietnam, vervolgt Martijn Schol. Met een gezamenlijke markt van bijna een half miljard inwoners vormen deze 5 landen – na China en India – de grootste consumentenmarkt ter wereld. "Het is dan ook geen toeval dat er momenteel een grote digitale handelsmissie plaatsvindt naar de ASEAN-5 regio."

Maar ook China biedt veel potentie voor 2021, denkt hij. "China heeft als enige land ter wereld ondanks de coronacrisis groei laten zien."

2. Herpositionering VS en China

De relaties tussen de VS en de EU, en de VS en China, stonden de laatste jaren zwaar onder druk. Bijvoorbeeld door de importheffingen op staal en aluminium vanuit de VS, en door tegenmaatregelen vanuit de EU.

Jelle Nijdam vertelt dat Nederland over het algemeen graag zakendoet met landen die het spel spelen volgens dezelfde spelregels. Hij verwacht dat de relatie tussen de EU en de VS onder de nieuwe Amerikaanse regering, soepeler wordt en een andere toon krijgt. "We moeten ons herpositioneren."

Martijn Schol voegt toe dat de relatie met China ingewikkeld blijft vanwege de spanning tussen de VS en China. "Chipfabrikant ASML kreeg geen exportvergunning voor China, na druk vanuit de VS. Nederland komt dan klem te zitten." Deze spanningen betekenen volgens hem voor Nederland, dat we voorzichtig moeten blijven manoeuvreren als we de handelsrelatie aan beide kanten goed willen houden.

3. Herwaardering sector Life Sciences & Health

Door de coronapandemie wordt gezondheidszorg over de hele linie meer gewaardeerd. Dit heeft impact op de sector Life Sciences & Health, waaronder de farmaceutische industrie.

Martijn Schol vertelt dat door de pandemie, Europese landen zich enerzijds realiseren dat zij te afhankelijk zijn van producent China voor de aanlevering van materialen en grondstoffen. Anderzijds moeten ze blijven investeren in hun gezondheidszorg. "Dit levert ook in Europa exportkansen op voor Nederlandse bedrijven."

Hij voegt toe dat Nederland met de komst van het hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in 2019, de goede positie in deze sector verder versterkt. "Bovendien hebben Nederlandse bedrijven een goede internationale reputatie op het gebied van technologische oplossingen in de e-health- en medtechsector, en de farmaceutische industrie."

4. Hernieuwbare energiebronnen

Studies over energietransitie laten zien dat de ontwikkelingen rond onshore & offshore-windenergie en waterstof zullen doorzetten. Marokko, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada en Duitsland zijn voorbeelden van landen waar grootschalige inzet van zonne-energie plaatsvindt. Voor de offshore windsector zijn Japan, Vietnam en Polen kansrijke landen.

RVO werkt de komende jaren samen met private brancheorganisaties, zoals FME en de Netherlands Wind Energy Association, vertelt Martijn Schol. Ze werken aan initiatieven die deze kansen dichterbij moeten brengen. "Afgelopen maand organiseerde RVO daarom onder andere een digitale missie naar Houston, Texas, getiteld Energy 2.0."

5. Digitale veiligheid

Digitale veiligheid is steeds meer een randvoorwaarde bij internationaal ondernemen. Door de wereldwijde digitalisering van bedrijfsprocessen neemt de kwetsbaarheid toe voor bijvoorbeeld spionage, hacking, cyberaanvallen en het stelen van bedrijfsgegevens.

Jelle Nijdam wijst op de kracht van samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen op dit gebied, en zegt dat in Nederland banken al samenwerken. "Bijzonder is vooral dat banken in Nederland informatie over cyberaanvallen met elkaar delen. Dat Nederland voorloper is op het gebied van cybersecurity, valt ook andere landen met een sterkte ICT-sector op, zoals India."

Martijn Schol voegt toe dat Nederland veel expertise in huis heeft. "We hebben mooie bedrijven met goede, unieke oplossingen op dit vlak." Tegelijkertijd vindt hij het noodzakelijk dat ICT-bedrijven met een specialisatie in digitale veiligheid nóg meer de samenwerking opzoeken met onze buurlanden. "Het is nodig om binnen Europa slagen te maken en schaalvoordelen te behalen, zonder afhankelijk te zijn van andere grootmachten."

Trends en ontwikkelingen 2021: volg RVO

Wilt u volgend jaar ook op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in de internationale handel? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons via social media, of download de NL-exporteert app. U leest dan de meest actuele nieuwsberichten en praktijkverhalen over internationale handel.

Vragen over trends in ondernemen?

Onze adviseurs helpen u verder.

Jelle Nijdam en Martijn Schol
Teammanager en teamcoördinator Business Development, RVO
Bent u tevreden over deze pagina?