Blog: "Verzamel data voor je woonzorgvisie, maar verdrink er niet in"

Gepubliceerd op:
27 juli 2021

"Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met beperkingen en kwetsbaarheid. Bij het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) kan ik écht een bijdrage leveren door mee te denken over mogelijkheden en oplossingen om mensen langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen." Aan het woord is expert Annette de Ruiter. Zij adviseert gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders over plannen om wonen en zorg te verenigen. Dit doet zij onder meer door eerst de beschikbare data goed in beeld te brengen.

De Ruiter heeft ruime ervaring in de zorg en werkt nu bij Collegamento, een adviesbureau voor het publieke domein. Haar brede werkervaring komt goed van pas in het OWZ. "Als ergotherapeut weet ik wat erbij komt kijken om mensen zelfstandig te laten wonen. In de GGZ ontdekte ik hoe belangrijk het is om domeinoverstijgend te werken. En bij een zorgverzekeraar leerde ik hoe de geldstromen lopen. De combinatie kom ik tegen in de opdrachten van het OWZ. Daarin werken partijen uit het woon- en zorgdomein samen en zoeken we naar betaalbare oplossingen, ook voor mensen met een kleine beurs."

Integrale woonzorgvisie

De start is vaak een integrale (overkoepelende) woonzorgvisie. Hierin geeft de gemeente antwoord op het vraagstuk van de veranderende woon- en zorgbehoeften in de gemeente. Data vormen de basis voor de woonzorgvisie, stelt De Ruiter. "Je moet weten wat de situatie is rond wonen, zorg en welzijn in je gemeente. Nu én over 20 jaar, want dat zijn de termijnen waar je in de bouw rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan hoe de bevolking zich ontwikkelt, hoe ouderen wonen, wat de verhouding koop en sociale huur is, wat de capaciteit van de zorg is en hoe het zit met de bereikbaarheid van voorzieningen. Daarnaast is het goed om oog te hebben voor burgerinitiatieven rond wonen en zorg. Het zorgt voor een tevreden groep in je gemeente."

Noodzakelijke data en aannames

Volgens De Ruiter is het de kunst om voldoende data te verzamelen, maar er niet in te verdrinken. "Je moet weten welke gegevens echt noodzakelijk zijn en waar je aannames kunt doen om toch een verantwoord beeld te krijgen. En als je aannames doet, moet je dat met elkaar uitspreken, zodat je daarmee in je plannen ook rekening kunt houden." De Ruiter heeft voor gemeenten de handreiking 'Data in beeld' gemaakt. "Daarin laat ik zien hoe je data verzamelt, ermee omgaat en ze inzichtelijk maakt."

Scherpe, kritische vragen

De Ruiter hielp de samenwerkende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen om grip te krijgen op data en daarmee door te pakken. "Data zijn uiteindelijk niet meer dan een middel om vanuit verschillende invalshoeken naar het woonzorgvraagstuk te kijken en de goede vragen te stellen." En het zijn OWZ-experts als De Ruiter die zulke vragen opwerpen. "Het helpt als wij als derde, neutrale partij aanschuiven. We stellen scherpe, kritische vragen en denken buiten de kaders. We fungeren als klankbord waarbij we putten uit praktijkvoorbeelden van andere locaties in Nederland. Dat betekent overigens niet dat we het werk van de gemeente overnemen. Integendeel, er is een interne projectleider nodig die de eigen organisatie en stakeholders mobiliseert."

Meer weten?

Annette de Ruiter
Adviseur Ondersteuningsteam Wonen en Zorg
Bent u tevreden over deze pagina?