Octrooiblog: COVID-19 op octrooiaanvraag uit 2015, hoe kan dat?

Gepubliceerd op:
23 oktober 2020

Begin oktober kregen we bij Octrooicentrum Nederland de volgende vraag binnen: hoe kan het dat een octrooipublicatie met een prioriteitsdatum uit 2015, COVID-19 in de titel heeft staan? COVID-19 bestond toch nog niet, toen het octrooi werd aangevraagd? Kijk, als octrooi-experts vinden wij dát nou een leuke vraag, want dit gaat over prioriteit, families en Espacenet.

Om te beginnen nemen we je mee naar de online octrooidatabase Espacenet. Daarin zitten ruim 110 miljoen octrooidocumenten. En op die documenten staan heel veel nummers en datums. We gaan ze je (bijna) allemaal uitleggen. Hou je vast.

Octrooi aanvragen

Stel, je hebt in Nederland een octrooi aangevraagd, bijvoorbeeld voor een methode waarmee je een patiënt op afstand diagnosticeert. Dat deed je op 31 oktober 2019. Dat is dan de aanvraagdatum. Als het octrooi uiteindelijk verleend wordt, dan is je octrooi maximaal 20 jaar geldig vanaf die aanvraagdatum.

We zien dat (kleinere en/of startende) ondernemers in eerste instantie alleen een octrooi aanvragen in Nederland. Je weet als ondernemer vaak niet meteen of je ook in andere landen een octrooi wilt aanvragen. Soms moet je de technologie nog doorontwikkelen. Bovendien kost aanvragen in meerdere landen aardig wat geld. Geld dat je misschien nog niet kunt missen. Maar stel dat je besluit een Europese octrooiaanvraag te doen. Wat gebeurt er dan?

Prioriteitsjaar, prioriteitsaanvraag, prioriteitsdatum

Als je een Europese octrooiaanvraag doet, wil je misschien wat extra bedenktijd voor je internationale plannen. In de tussentijd wil je natuurlijk niet dat een andere partij een octrooiaanvraag doet die een risico is voor de nieuwheid van jouw octrooi. Het zogeheten prioriteitsjaar biedt dan uitkomst. Het prioriteitsjaar zijn de 12 maanden na je eerste aanvraag: de prioriteitsaanvraag. In ons voorbeeld loopt het prioriteitsjaar van 31 oktober 2019 tot 31 oktober 2020. De eerste aanvraagdatum (31 oktober 2019) is de prioriteitsdatum.

Nou vraag je je waarschijnlijk af wat het voordeel van dit prioriteitsjaar is. Stel dat je in deze periode alsnog besluit om een Europese aanvraag te doen (op dezelfde diagnostische methode), bijvoorbeeld op 1 juni 2020. Dan claim je prioriteit op de Nederlandse (NL-)octrooiaanvraag. Daarmee wordt de prioriteitsdatum de effectieve ingangsdatum van een Europees octrooi (EP). Dit houdt in dat een EP-patent niet geldig is vanaf 1 juni 2020, maar vanaf 31 oktober 2019. En dan heb je extra bedenktijd, zonder risico’s.

Smalle octrooifamilies

Voordat we antwoord geven op de COVID-19-vraag, introduceren we nog 1 term: de octrooifamilie. Jouw NL- en EP-aanvraag beschrijven eigenlijk precies dezelfde uitvinding. En bij nader inzien ben je ook nog voor een Amerikaanse (US) en Australische aanvraag (AU) gegaan. Dat zijn dus 4 aanvragen die dezelfde diagnostische methode beschrijven. En alle publicaties die bij de aanvraag horen, zijn allemaal aan elkaar gekoppeld op basis van … de Nederlandse prioriteitsaanvraag van 31 oktober 2019. Al die publicaties samen noemen we een smalle octrooifamilie.

Die smalle familie is in octrooidatabase Espacenet terug te vinden onder 'Published as' (voorbeeld). Vaak zie je hier naast publicaties van nationale octrooibureaus zoals NL, US en AU, ook publicaties voor de veelgebruikte internationale aanvraagroutes: WO (de wereldwijde zogeheten PCT-aanvraag) en EP (de Europese aanvraag). En al die publicaties gaan over precies dezelfde uitvinding.

De COVID-19 publicatie

En dan nu eindelijk de COVID-19-publicatie. Dit is een octrooiaanvraag die nog niet is verleend voor het op afstand diagnosticeren van COVID-19 bij patiënten. In Espacenet zie je dit soort prioriteitsaanvragen staan bij 'priorities'. Er is hier alleen iets geks aan de hand: er staan maar liefst 5 prioriteiten. En dat komt omdat prioriteitsaanvragen best complex zijn.

Brede octrooifamilies

Prioriteitsaanvragen worden namelijk niet alleen gebruikt wanneer je in andere landen octrooi wilt aanvragen, maar ook in andere situaties die per land kunnen verschillen. Zo is het in sommige landen mogelijk om een gewijzigde aanvraag in te dienen op basis van een lopende aanvraag. Of je kunt een deel van een nog lopende aanvraag combineren met een nieuwe technische toevoeging. Ook in die gevallen wordt alleen voor het deel dat niet wordt gewijzigd prioriteit geclaimd op een eerdere aanvraag. En 1 van de landen waar dit mogelijk is, is de Verenigde Staten.

De COVID-19-octrooiaanvraag is het resultaat van meerdere US-aanvragen die allemaal deels verbonden zijn door meerdere prioriteitsaanvragen. In deze aanvragen zitten ook nieuwe en gewijzigde onderdelen. Dit zorgt voor vergelijkbare, beschreven uitvindingen in deze publicaties. Maar niet volledig identiek. Dit noemen we een brede octrooifamilie. Waar de smalle familie te vinden is onder 'published as', toont 'priorities' alle prioriteitsaanvragen binnen deze brede octrooifamilie. De hele familie is te vinden onder het tabblad 'Patent family' / 'INPADOC family'.

Mysterie opgelost

Dit is dan ook de verklaring voor de vraag: hoe kan het dat een octrooipublicatie over COVID-19 een prioriteitsdatum uit 2015 heeft? Dat is omdat 1 deel van de COVID-publicatie voortkomt uit de oudere prioriteitsaanvragen. Maar dat gaat om het 'op afstand diagnosticeren'. Het 'diagnosticeren van COVID-19' is dus precies de nieuwe toevoeging die voor het eerst wordt genoemd in de betreffende aanvraag van 17 mei 2020. De prioriteitsaanvraag uit 2019 heeft het met geen woord over corona.

Octrooien, pittige materie

Door de manier waarop de prioriteitsdatums en octrooifamilies in octrooidatabases worden weergegeven, ontstaat makkelijk verwarring. Zeker in combinatie met termen als 'COVID-19'. Maar als je in de octrooidatabases zoekt, vind je meer publicaties waarin 'COVID-19' in combinatie met datums voor 2020 wordt genoemd. Dit soort constructies komt wel vaker voor. Om dit uit te leggen heb je de kennis van het octrooisysteem nodig samen met goed onderzoek naar de inhoud van octrooipublicaties. Deze blog helpt je daar hopelijk een beetje bij.

Nóg meer weten?

Indirect vertelt deze blog ook nog iets anders. De prioriteitsaanvraag en het prioriteitsjaar zijn verbonden aan een aantal strategische vraagstukken rondom het doen van een octrooiaanvraag. Daar schrijven we vast nog weleens over. Wil je in de tussentijd meer weten over octrooiprocedures en strategie? Neem deel aan onze digitale workshops!

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 42 42 (kies 2 en dan 3)

Bent u tevreden over deze pagina?