Octrooiblog: Is mijn (agrarische) vinding een octrooi waard?

Gepubliceerd op:
28 januari 2021

Als je een uitvinding hebt gedaan, kan je die beschermen met een octrooi of patent. Maar wanneer heb je nou een uitvinding gedaan? Als je bij het woord uitvinding denkt aan de uitvinding van de gloeilamp, de boekdrukkunst of de telefoon, dan leg je de lat waarschijnlijk te hoog.

Een uitvinding kan ook een kleine verbetering van een bestaand product of proces zijn, of een verbetering aan een onderdeel van het product of proces. Voorwaarde is wel dat deze verbetering nieuw is. Dat wil zeggen: nog niet eerder openbaar gemaakt. Alles kan ‘nieuwheidsschadelijk’ zijn: van een krantenbericht in een vreemde taal tot aan een YouTube filmpje of je bericht op een internetforum. Maar ook: de presentatie op een conferentie, je wetenschappelijke publicatie, of een productfolder. Let op: ook als je zelf je uitvinding bekend hebt gemaakt vóór je octrooi aanvraagt, is de uitvinding niet meer nieuw volgens de octrooiwet.

Een tweede voorwaarde is dat de verbetering inventief is. Anders gezegd: de uitvinding mag voor vakmensen op je vakgebied niet voor de hand liggen. Aan de hand van 2 recente agrarische octrooien wijzen we aan waar nu precies de uitvinding zit. Klik op 'Uitgeschreven tekst' voor een toelichting onder de tekening.

Maai-inrichting die waterdieren wegjaagt

De gebroeders Tolenaars hebben een octrooi op een maai-inrichting voor het maaien van taluds of beddingen van watergangen.

De maai-inrichting omvat een maaimodule (in de tekeningen aangeduid met nummer 2), een korf (nummer 10 in onderstaande tekeningen) voor het opvangen van de gemaaide vegetatie, en een verdrijvingsmodule (13) voor het uitzenden van een signaal om waterdieren te verjagen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het wegjagen van vissen en otters met behulp van lichtflitsen, zodat ze niet in de korf gevangen worden of verwond worden door de maaimodule. De uitvinding die de maai-inrichting nieuw en inventief maakt, is dat er meerdere verdrijvingsmodules (13) op de korf (10) zijn geplaatst, zoals te zien is in de tekeningen hieronder.

Voersysteem voor dieren

Lely Patent N.V. heeft octrooi op een voersysteem voor dieren. De uitvinding die het voersysteem nieuw en inventief maakt, zit in de voergrijper (24).

De moraal

Een uitvinding zit vaak in details. Een uitvinding hoeft niet groot te zijn, zolang deze maar nieuw is en voor vakmensen niet voor de hand ligt.

Bezig met een (kleine of grote) uitvinding?

Volg een webinar van Octrooicentrum Nederland, waarin u meer te weten komt over kennisbescherming.

Bent u tevreden over deze pagina?