Documenten en Publicaties Bibliotheek

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

Filters weergeven

32 resultaten

(in 0,15 seconden)

 1. Universiteit Utrecht (WO) en de Meerjarenafspraak Energie Efficiency
  PDF document | 157,31 KB | 17 augustus 2018

  Universiteit Utrecht en de Meerjarenafspraak Energie Efficiency.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Dienstensector. Mede dankzij de ondertekening van de Meerjarenafspraken Energie Efficiency vormt energie een expliciet onderdeel van de ambitie van de Universiteit Utrecht om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen en zo de ecologische voetafdruk van de universiteit stapsgewijs terug te brengen. De ambities van de universiteit zijn vastgelegd in de beleidsnotitie “Universiteit Utrecht en Duurzaamheid” van juni 2012.

 2. Protocol Energiezorg - MJA Hoofdstuk 4
  PDF document | 56,62 KB | 02 augustus 2018

  Protocol Energiezorg - MJA Hoofdstuk 4. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Energiezorg biedt bedrijven een handvat om structureel het energiegebruik te minimaliseren. De basis van energiezorg is het denken en handelen volgens de ‘Plan-Do-Check-Act’ cyclus. Het omvat alle aspecten van techniek, organisatie en gedrag en is als zodanig een levend systeem. Omdat de effecten van gedane besparingen na verloop van tijd wegebben zonder structurele aandacht voor energiezorg, is energiezorg een verplicht onderdeel van het MJA3 convenant. RVO.NL faciliteert de bedrijven bij het invoeren en onderhouden van een energie-zorgsysteem en controleert ook jaarlijks of aan de verplichting die gesteld is in MJA3 voldaan is.

 3. Monitoring Protocol, methodiek MEE 1023701
  PDF document | 115,42 KB | 02 augustus 2018

  Monitoring Protocol, methodiek MEE 1023701. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Dit protocol bevat de uitwerking van de afspraken inzake de methodiek energie-efficiëntie, zoals deze worden genoemd in hoofdstuk 3 MEE. Nadere uitwerking vindt in de loop van het jaar plaats in de Handreiking MEE. (Deze handreiking vervangt de huidige handreiking “Benchmarking Energie-efficiency”).

 4. Methodiek energie efficiency MEE 1023701
  PDF document | 113,51 KB | 27 juli 2018

  Methodiek energie efficiency MEE 1023701. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Samenvatting nieuwe methodiek: Alle inspanningen van bedrijven gericht op energiebesparing in het productieproces en in de keten worden gehonoreerd: zij worden in absolute omvang (Joule) gewaardeerd en gerapporteerd. De besparingsomvang van maatregelen vormt samen met de wijzigingen in het energieverbruik door volume-ontwikkeling en invloed van omgevingsfactoren een onlosmakelijk geheel.

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right