Service menu right

Documenten en Publicaties Bibliotheek

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

Filters weergeven

40 resultaten

(in 0,09 seconden)

 1. PowerMatching City II - vraag- en aanbodsturing technisch haalbaar en levert waarde
  PDF document | 173,87 KB | 25 januari 2016

  Gedurende drie jaar is in 40 enthousiaste huishoudens praktijkervaring opgedaan met nieuwe energiediensten en teruglevering van duurzame energie via het net. PMC toonde aan dat slimme vraag- en aanbodsturing in energiesystemen door de toepassing van de PowerMatcher technisch haalbaar is en waarde heeft. De baten van flexibiliteit in de consumentenmarkt bedragen 1 tot 3.5 miljard € (netto contant). De flexibiliteit van één warmtepomp is goed voor 28 € per jaar.

 2. Jouw Energie Moment: Smart Grid met de consument
  PDF document | 175,03 KB | 25 januari 2016

  In de Muziekwijk in Zwolle en de Meulenspie en Easystreet in Breda zijn zo’n 300 woningen uitgerust met een intelligent net, zonnepanelen, slimme wasmachines en drogers. Samen gingen bewoners en de projectgroep na hoe ze hun energievraag beter konden afstemmen op het aanbod, om zo het energienet te ontlasten en duurzame energie optimaal te benutten. Het project Jouw Energie Moment (JEM) wees uit welke technische, economische en sociale mogelijkheden er zijn om dat doel te realiseren. Het gedrag van bewoners stond voortdurend centraal. In Zwolle is het gelukt circa 31% van het wasmachinegebruik in de avond (circa 5% van de avondpiek) te verschuiven naar momenten van zon-PV opbrengst overdag.

 3. Modulair intelligent net voor bedrijventerreinen
  PDF document | 238,67 KB | 25 januari 2016

  Cofely, Alliander, TU Eindhoven en Laborelec ontwikkelden binnen de groep Modienet een ontwikkelmethode voor intelligente netten voor bedrijventerreinen. De partijen hebben het concept ‘Modienet’ uitgewerkt tot een kant-en-klaar toepasbaar model, dat binnenkort in een gids voor iedereen beschikbaar komt. Kern van het model is dat alle elementen in samenhang worden geanalyseerd. De ontwikkelmethodiek wordt al ingezet op bestaande bedrijventerreinen om energievraag en -aanbod op elkaar af te gaan stemmen. Intelligente netten met modulaire (standaard) opbouw maken een tijdelijke verhoging van energievoorziening op het bedrijventerrein in de toekomst mogelijk. De proeftuin is in overleg met de ACM over de wet- en regelgeving voor de aansluiting van windturbines op bedrijventerreinen op het elektriciteitsnet.

 4. Intelligent netwerk en energietransitie in Zeewolde
  PDF document | 220,47 KB | 25 januari 2016

  In Zeewolde werkt het Intelligent Netwerk Zeewolde en Energie Transitie (INZET) aan een oplossing voor de weersafhankelijkheid van duurzaam opgewekte wind- en zonne-energie. Kun je door slim te sturen op energiegebruik en het tijdelijk opslaan van energieoverschotten (bufferen), lokale energie maximaal benutten? Grootste probleem daarbij is dat wet- en regelgeving niet stimulerend werkt. Technisch gezien staat er niets in de weg. Buffering, opslag, smart grids – de oplossingen bestaan allemaal al. Alleen is het resultaat voor een groot deel afhankelijk van menselijk handelen. Doen ze daadwerkelijk wat je vraagt? Schakelen ze de koeling ook echt uit? Daarvoor ontbreekt nu een financiële prikkel, waardoor de mogelijkheden voor vraagsturing nu nog beperkt zijn.

 5. Intelligent net in duurzaam Lochem
  PDF document | 252,65 KB | 25 januari 2016

  Lochem experimenteert in een bestaande bebouwde omgeving met intelligente netten. De projectgroep komt voort uit een burgerinitiatief. Het stimuleert bewoners om minder energie te gebruiken. Daarnaast om eigen energie lokaal op te wekken met zonnepanelen en slim om te gaan met elektrisch vervoer. Wat betekent dit voor de belasting, beschikbaarheid en beheersbaarheid van het net? Hoe kan het storingsvrij en makkelijk? Voor de beantwoording van de vragen werd het lokale elektriciteitsnet in samenwerking met de bewoners onderworpen aan een heuse ‘stress test’.

 6. Decentraal elektriciteitsnet op gelijkspanning: een gelijksspanningsnetwerk met invoeding van duurzame energie.
  PDF document | 314,69 KB | 25 januari 2016

  In het glastuinbouwgebied PrimAviera in Haarlemmermeer is het eerste gelijkspanningsnetwerk met voeding van duurzame energie ter wereld aangelegd. De proeftuin toont aan dat gelijkspanning een oplossing biedt voor energievraagstukken van nu. Omdat gelijkspanning een verdienmodel in zich heeft, worden er nu meer gelijkspanningsnetwerken aangelegd in de glastuinbouw, maar ook in woningen en voor openbare verlichting.

 7. Couperus Smart Grid –Flexibiliteit warmtepomp getest
  PDF document | 245,25 KB | 25 januari 2016

  In het appartementencomplex Couperus hebben alle 288 all-elektric woningen een warmtepomp die aangestuurd wordt door de PowerMatcher. Dit softwaresysteem stemt vraag en aanbod van elektriciteit optimaal op elkaar af. De piekbelasting in het netwerk en de onbalans in het systeem worden verminderd bij een gelijk blijvend comfort voor de bewoners. Met 0,8°C bandbreedte in de warmteinstelling in een woning kan het inschakelen van een warmtepomp 6-8 uur worden uitgesteld.

 8. Cloud Power Texel – 5 tot 10 % energiebesparing
  PDF document | 234,28 KB | 25 januari 2016

  De coöperatie TexelEnergie startte samen met Alliander en Capgemini het project Cloud Power: een zelfvoorzienende community. De proeftuin onderzocht hoe zo’n community kan functioneren en hoe de energiestromen kunnen worden vastgelegd en afgerekend. Daarbij draait alles om slim energiemanagement. De community bespaarde in de testperiode 5,1% op elektriciteit en 10,3% op gas.

 9. Intelligent warmtenet campus TU Delft
  PDF document | 231,04 KB | 14 januari 2016

  Samen met Deerns, Deltares, Priva, Imtech bouwt de TU Delft haar warmtenet waar 29 gebouwen op aangesloten zijn om tot een intelligent warmtenet. Het levert warmte op verschillende temperatuurniveaus, uit verschillende (duurzame) warmtebronnen. Doel is aantonen dat zo’n slim warmtevoorzieningsnet leidt tot een flinke energiebesparing van 10-20% voor de gebouwen van de TU Delft. De eerste resultaten zijn er. In de toekomst is het plan om het net aan een geothermiebron te koppelen.

Pagina's