Documenten en Publicaties Bibliotheek

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

Filters weergeven

6 resultaten

(in 0,09 seconden)

  1. Energieopwekking uit biomassa in slachthuis - reststromen
    PDF document | 272,85 KB | 12 juli 2018

    2MJAP1154-Energieopwekking_uit_biomassa_slachthuis_februari_2011.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Vleesverwerkende industrie, Techniek - reststromen: Tijdens het transport en tijdens de opvang van de dieren wordt mest geproduceerd. Deze mest bevat ook houtkrullen die op de bodems van de veewagen worden gestrooid. Deze stroom kan direct worden afgezet als meststof in de akkerbouw en komt niet in aanmerking voor vergisting. Bij het slachten van de dieren komen eveneens een aantal reststromen vrij die vergistbaar zijn. Uit de afvalwaterbehandeling komt slib vrij dat nog vergistbaar is. Door de reststromen te vergisten kan biogas worden geproduceerd dat in een warmte-krachtkoppelingsinstallatie kan worden omgezet in warmte en asvermogen. Met een generator kan dit asvermogen worden omgezet in elektriciteit. Een deel van de reststromen brengt bij afzet aan derden kosten met zich mee. Een bepaalde stroom, de zogenaamde categorie 3 vetten, levert bij afzet momenteel nog een vergoeding op.

Service menu right