Service menu right

Documenten en Publicaties Bibliotheek

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

 1. Marktverkenning Hoger Onderwijs Maleisië
  PDF document | 1,01 MB | 11 oktober 2017

  Het Maleisische hoger onderwijs heeft de afgelopen 10 jaar een grote transitie doorgemaakt. Het biedt in toenemende mate kansen voor Nederland. Zoals wederzijdse studentmobiliteit, het werven van studenten voor volledige programma’s, en intensievere samenwerking op het gebied van onderzoek. Om de kansen voor Nederland in kaart te brengen heeft de ambassade Kuala Lumpur in de periode augustus 2016 tot en met januari 2017 een marktverkenning gedaan. De resultaten hiervan leest u in dit document. Bron: IA-netwerk Singapore.

 2. Afvalverwerking in Maleisie
  PDF document | 1,10 MB | 06 oktober 2017

  Dagelijks produceert Maleisië meer dan 33 kiloton afval, waarvan het grootste deel uit organisch afval bestaat. Door een recyclingsysteem te introduceren en onhygiënische afvalstortplaatsen te verbieden, wordt deze industrie minder vervuilend. Bron: IA-Netwerk Maleisië

 3. Mobiliteitsuitdagingen Maleisië
  PDF document | 101,17 KB | 06 juli 2017

  Mobiliteit is één van de stedelijke uitdagingen in Maleisië: verkeersopstoppingen leiden tot luchtvervuiling en productiviteitsverlies. De Maleisische overheid zet in op stimuleren van openbaar vervoer, elektrische auto’s en zelfs op fietsen. Bron: IA-netwerk Maleisië.

 4. Green tech en biomassa evenementen geven inzicht in lange termijn plannen voor Maleisië
  PDF document | 303,14 KB | 11 november 2016

  De Nederlandse ambassade in Maleisië en een aantal bedrijven met expertise in het verwaarden van (palmolie) biomassa bezochten begin oktober twee green tech en biomassa events in Kuala Lumpur. Deze evenementen gaven inzicht in de toekomstplannen van Maleisië op het gebied van duurzame ontwikkeling.

 5. Green technology and sustainable solutions in Malaysia
  PDF document | 802,40 KB | 04 november 2016

  Duurzame economische ontwikkelingen zijn essentieel in de langetermijnplannen van Maleisië. Het land ziet groene technologie als een van de belangrijkste drijvers voor de nationale economische groei. Maleisië wil een belangrijke speler worden in groene technologie en duurzame energie. Dat schept kansen voor Nederlandse expertise. Bron: IA-netwerk Singapore.

 6. Verduurzamen reststromen van oliepalmbiomassa in Maleisie
  PDF document | 552,83 KB | 20 oktober 2016

  Wanneer je over Maleisië vliegt, valt het meteen op: rijen palmbomen zo ver als je kunt kijken. Voor het winnen van de kostbare landbouwgrond en voor het aanleggen van deze palmolieplantages zijn grote delen land ontbost. In periodes van droogte leidt de ‘slash-and-burn’-methode tot ernstige overlast van luchtverontreiniging. Maar de palmolie-industrie is – mede onder druk van de internationale gemeenschap – stapje voor stapje aan het verduurzamen.

Pagina's