Documenten en Publicaties Bibliotheek

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

 1. Aanvraagformulier Seed Capital 2015
  MS Word document | 131,50 KB | 16 januari 2015

  BIJLAGE 4 BIJLAGE AANVRAAGFORMULIER OM GELDLENING ALS BEDOELD IN ARTIKEL3.10.2, EERSTE LID, VAN DE REGELING NATIONALE EZ SUBSIDIES, TITEL 3.10 SEED CAPITAL TECHNOSTARTERS Aanvraagformulier Seed capital technostarters 2015 I.1 Gegevens aanvrager...

 2. Reference sheet 2015
  PDF document | 104,60 KB | 16 januari 2015

  Concept termsheet Health Innovatie Fonds Reference sheet <naam fonds> versie 2015 1/4 REFERENCE SHEET <Naam Fonds> Gezamenlijke...

 3. Financial formats IK-aanvraag
  Excel document | 149,50 KB | 27 oktober 2014

  Toelichting Financial Formats Algemene toelichting op de Financial Formats van het Innovatiekrediet, versie 1 oktober 2014 Alleen tabblad 2, de Projectbegroting, is verplicht. De overige tabbladen kunt u benutten, maar als u de gevraagde...

 4. Handleiding_v3 j1_tcm24-330424.doc
  MS Word document | 41,00 KB | 15 augustus 2014

  j1 j1 Projectplan Duurzame waterketens: Optimalisering waterinzameling en retentie 1 Algemeen Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2010 Projecten die zijn gericht op “het: a. gescheiden afvoeren en infiltreren, met...

 5. Oprichtingsakte SEED
  PDF document | 27,46 KB | 15 augustus 2014

  Microsoft Word - Inhoudsopgave oprichtingsakte definitief.doc De opr icht ingsakte – ook we l s ta tuten genoemd – is een wette l i j k verp l icht document wanneer u een BV of een NV wi l t gebru iken voor uw bedr i j f su i toe fen ing...

Pagina's

Service menu right