Documenten en Publicaties

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

 1. Referentie Energiezorg met Leidraad juli 2012
  PDF document | 4,17 MB | 06 augustus 2018

  Referentie Energiezorg met Leidraad juli 2012 2MJAP1226. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. In deze factsheet is de zogenaamde Referentie voor Energiezorg© opgenomen. Deze Referentie geeft een aantal criteria waaraan een organisatie moet voldoen om van een goede invulling van energiemanagement te kunnen spreken. Er is een onderscheid gemaakt tussen voor het systeem noodzakelijke onderdelen (‘verplichte’) en voor het systeem wenselijke (‘vrijwillige’) onderdelen. De wenselijke elementen zijn facultatief en hier cursief weergegeven.

 2. MJA-factsheet WKO en warmtepompen 2016
  PDF document | 479,83 KB | 02 augustus 2018

  MJA-Factsheet WKO en warmtepompen.pdf. MJA3/MEE Energie-convenant. In deze factsheet worden de mogelijkheden beschreven voor inzet van warmte/koudeopslag in de bodem (wko) in combinatie met warmtepompen. Wko is inmiddels een volwassen en kosteneffectieve techniek voor het op duurzame wijze opwekken van warmte en koude. In deze factsheet wordt achtereenvolgens ingegaan op de techniek wko, een aantal kerngegevens en een aantal tips en tops en verwijzing naar informatiebronnen over wko.

 3. MJA Overige Industrie
  PDF document | 158,76 KB | 27 juli 2018

  MJA Overige Industrie. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. De meerjarenafspraak Overige Industrie (MJA-OI) is een overeenkomst tussen de Nederlandse overheid en een groot aantal individuele bedrijven in de Nederlandse industrie om de energieefficiency te verbeteren. Het belangrijkste doel is te komen tot een duurzame energiehuishouding door een energie-efficiënte productie, producten en (keten)samenwerking. Ook de uitstoot van CO₂ wordt door energie-efficiëntie drastisch verminderd.

Service menu right