Documenten en Publicaties

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

 1. Overige-Industrie MJP 2009-2012 MJA3
  PDF document | 411,16 KB | 02 augustus 2018

  Overige-Industrie MJP 2009-2012 MJA3. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Volgens de MJA3 tekst is de Overige industrie vrijgesteld van het opstellen van een Meerjarenplan (MJP), maar heeft de OI toch besloten een sectorplan op te stellen en het vrijwillig te laten toetsen aan MJP-criteria. Aan de hand van individuele maatregellijsten in het bedrijfseigen Energie Efficiency Plan 2009-2012 (EEP) is voorliggend sectorplan voor de Overige Industrie opgesteld. Dit sectorplan geeft hiermee de uitvoeringsplannen en daarmee de ambities voor de gehele Overige Industrie weer.

 2. Productieruimte drogen na reiniging met warm water
  PDF document | 295,99 KB | 13 juli 2018

  2MJAP1215-Drogen_vleesindustrie.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Productieruimte drogen na reiniging met warm water. Na een productiedag moet iedere productieruimte met apparatuur grondig worden gereinigd. Meestal spuit men de oppervlakken met warm water. Vanwege hygiënevoorschriften moet de ruimte weer worden gedroogd. Apparatuur, plafonds, vloer en wanden mogen bij aanvang van productie niet meer nat zijn. Drogen kost energie. In deze factsheet leest u vier droogmethoden en bijbehorende energiebesparing.

 3. Good housekeeping in de vleesindustrie
  PDF document | 205,69 KB | 13 juli 2018

  2MJAP1213-Good housekeeping_vleesindustrie.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Good housekeeping scheelt water, chemicaliën, vuil en geld. Vleesverwerkende industrie: De vleesverwerkende industrie maakt veel gebruik van externe schoonmaakbedrijven. Hun klacht? Er is te weinig water beschikbaar en reinigen gebeurt vaak met te lage druk. Dat kan beter. Door de housekeeping en de communicatie tussen het bedrijf en het schoonmaakbedrijf te verbeteren, wordt er beter schoongemaakt, zijn er minder water en chemicaliën nodig en blijkt hetzelfde werk met minder mensen te kunnen worden gedaan. Wat kunt u doen om te besparen op uw schoonmaak? In deze factsheet leest u de laatste inzichten van de gebruikersgroep reiniging en desinfectie.

 4. Voorbeelden ketenefficiency-projecten Dienstensector
  PDF document | 674,74 KB | 13 juli 2018

  2MJAP1209-Voorbeelden_ketenefficiency-projecten_Dienstensector.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Keten-efficiency. Energie-efficiencyverbetering kunt u binnen uw onderneming realiseren. Maar ook buiten de poort van de instelling of het bedrijf. Dat noemen we ‘ketenefficiency’. Bij ketenefficiency komt de omgeving in beeld. Denk daarbij aan klanten, toeleveranciers en distributeurs en andere bedrijven, zoals de omliggende bedrijven op het bedrijventerrein of kantoren-complex. Toepassingen zijn verbeteringen bij transport en logistiek, bijvoorbeeld door slimmer gebruik van ICT-toepassingen. Of gebruik van recyclebare kantoorbenodigd-heden, zoals meubilair. Ook de inkoop van goederen en diensten kan duurzaam.

 5. Tips bij het opzetten van een ketenproject
  PDF document | 337,60 KB | 13 juli 2018

  2MJAP1207-Tips_bij_het_opzetten_van_een_ketenproject.pdf. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Keten-efficiency - de diverse stappen voor het opzetten van een ketenproject. Stap 0: voorbereiding, Stap 1: de plaats in de keten, Stap 2: kansen zien en pakken, Stap 3: risico’s bepalen en beperken, Stap 4: plan van aanpak, Stap 5: uitvoeren, beheren en evalueren.

 6. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3)
  PDF document | 319,79 KB | 13 juli 2018

  2MJAP1206-Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3). MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. De Meerjarenafspraak energie-efficiency (Mja) is een vrijwillige – maar niet vrijblijvende – afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiency van producten, diensten en processen te verbeteren en daarbij het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. In dat kader is de MJA gemaakt voor het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Met als resultaat dat de hoeveelheid benodigde energie per eenheid product of dienst vermindert. MJA heeft betrekking op activiteiten binnen het bedrijf en in de keten, en op duurzame energie.

 7. Ketenkaart - de keten in kaart gebracht
  PDF document | 355,86 KB | 13 juli 2018

  2MJAP1205-Ketenkaart.pdf. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Techniek - keten-efficiency. Ketenkaart: Om te bepalen wie tot de ‘omgeving’ van uw bedrijf behoren (en waar kansen in energie-efficiencyverbetering liggen) is het zinvol om de hele keten in kaart te brengen. Met als resultaat een zogenaamde ketenkaart. Op deze ketenkaart staan de betrokken ketenpartijen, de duurzaamheidsaspecten per ketenstap en de mogelijke besparingsopties binnen de keten. Een ketenkaart kan betrekking hebben op een product, op het individuele bedrijf of op de hele sector.

Pagina's

Service menu right