Documenten en Publicaties

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

 1. Resultatenbrochure Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2015
  PDF document | 1,39 MB | 06 augustus 2018

  Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2015.pdf. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. In de resultatenbrochure vindt u de resultaten van de convenanten ‘Meerjarenafspraak Energie-efficiency ETS-ondernemingen’ (MEE) en de ‘Meerjarenafspraak Energie-efficiency 2001-2020’ (MJA3). Deze brochure - rapport - is een verantwoording aan de Tweede Kamer

 2. Resultatenbrochure Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2013 (English)
  PDF document | 181,34 KB | 06 augustus 2018

  Resultatenbrochure Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2013 (English).pdf. (Results brochure covenants Long-term energy efficiency agreements 2013). LTA3 / MEE Energy efficiency covenant. In the results brochure you will find the results of the covenants 'Long-Term Agreement on Energy Efficiency for ETS Companies' (MEE) and the 'Long-Term Agreement on Energy Efficiency 2001-2020' (LTA3/MJA3). This brochure - report - is a responsibility to the House of Representatives

 3. Resultatenbrochure Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2013
  PDF document | 3,22 MB | 06 augustus 2018

  Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2013. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. In de resultatenbrochure vindt u de resultaten van de convenanten ‘Meerjarenafspraak Energie-efficiency ETS-ondernemingen’ (MEE) en de ‘Meerjarenafspraak Energie-efficiency 2001-2020’ (MJA3). Deze brochure - rapport - is een verantwoording aan de Tweede Kamer

 4. Referentie Energiezorg met Leidraad juli 2012
  PDF document | 4,17 MB | 06 augustus 2018

  Referentie Energiezorg met Leidraad juli 2012 2MJAP1226. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. In deze factsheet is de zogenaamde Referentie voor Energiezorg© opgenomen. Deze Referentie geeft een aantal criteria waaraan een organisatie moet voldoen om van een goede invulling van energiemanagement te kunnen spreken. Er is een onderscheid gemaakt tussen voor het systeem noodzakelijke onderdelen (‘verplichte’) en voor het systeem wenselijke (‘vrijwillige’) onderdelen. De wenselijke elementen zijn facultatief en hier cursief weergegeven.

 5. Protocol Monitoring procedure - MJA3 Hoofdstuk 3A
  PDF document | 80,42 KB | 02 augustus 2018

  Protocol Monitoring procedure - MJA3 Hoofdstuk 3A. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Bijlage MJA3, Hoofdstuk 3A - Dit protocol bevat de uitwerking van de afspraken inzake de voortgangsbewaking van de uitvoering van het energie-efficiëntieplan (EEP), zoals deze worden genoemd in artikel 5.1 lid 2 van de MJA3 convenanttekst. In dit hoofdstuk wordt beschreven volgens welke processtappen de resultaten van Ondernemingen tot stand komen.

 6. Protocol Monitoring methodiek - MJA Hoofdstuk 3B
  PDF document | 108,11 KB | 02 augustus 2018

  Protocol Monitoring methodiek - MJA Hoofdstuk 3B. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. In deze bijlage MJA3, hoofdstuk 3B staat het protocol en de uitwerking van de afspraken inzake de methodiek energie-efficiëntie. Nadere uitwerking vindt in de loop van het jaar plaats in de Handreiking Monitoring Energie-Efficiëntieplan, hierna te noemen ‘Handreiking MEE’.

 7. Overige-Industrie MJP 2009-2012 MJA3
  PDF document | 411,16 KB | 02 augustus 2018

  Overige-Industrie MJP 2009-2012 MJA3. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Volgens de MJA3 tekst is de Overige industrie vrijgesteld van het opstellen van een Meerjarenplan (MJP), maar heeft de OI toch besloten een sectorplan op te stellen en het vrijwillig te laten toetsen aan MJP-criteria. Aan de hand van individuele maatregellijsten in het bedrijfseigen Energie Efficiency Plan 2009-2012 (EEP) is voorliggend sectorplan voor de Overige Industrie opgesteld. Dit sectorplan geeft hiermee de uitvoeringsplannen en daarmee de ambities voor de gehele Overige Industrie weer.

 8. MJA-factsheet WKO en warmtepompen 2016
  PDF document | 479,83 KB | 02 augustus 2018

  MJA-Factsheet WKO en warmtepompen.pdf. MJA3/MEE Energie-convenant. In deze factsheet worden de mogelijkheden beschreven voor inzet van warmte/koudeopslag in de bodem (wko) in combinatie met warmtepompen. Wko is inmiddels een volwassen en kosteneffectieve techniek voor het op duurzame wijze opwekken van warmte en koude. In deze factsheet wordt achtereenvolgens ingegaan op de techniek wko, een aantal kerngegevens en een aantal tips en tops en verwijzing naar informatiebronnen over wko.

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right