Documenten en Publicaties

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

 1. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3)
  PDF document | 319,79 KB | 13 juli 2018

  2MJAP1206-Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3). MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. De Meerjarenafspraak energie-efficiency (Mja) is een vrijwillige – maar niet vrijblijvende – afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiency van producten, diensten en processen te verbeteren en daarbij het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. In dat kader is de MJA gemaakt voor het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Met als resultaat dat de hoeveelheid benodigde energie per eenheid product of dienst vermindert. MJA heeft betrekking op activiteiten binnen het bedrijf en in de keten, en op duurzame energie.

 2. Ketenkaart - de keten in kaart gebracht
  PDF document | 355,86 KB | 13 juli 2018

  2MJAP1205-Ketenkaart.pdf. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Techniek - keten-efficiency. Ketenkaart: Om te bepalen wie tot de ‘omgeving’ van uw bedrijf behoren (en waar kansen in energie-efficiencyverbetering liggen) is het zinvol om de hele keten in kaart te brengen. Met als resultaat een zogenaamde ketenkaart. Op deze ketenkaart staan de betrokken ketenpartijen, de duurzaamheidsaspecten per ketenstap en de mogelijke besparingsopties binnen de keten. Een ketenkaart kan betrekking hebben op een product, op het individuele bedrijf of op de hele sector.

 3. Voorbeelden van ketenefficiency-projecten Industrie
  PDF document | 1,26 MB | 13 juli 2018

  2MJAP1204-Voorbeelden_ketenefficiency-projecten_Industrie.pdf. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Techniek met voorbeelden uit de diverse fasen in de keten: Grondstoffase: Materiaalbesparing. Distributiefase: Optimalisatie distributie. Gebruiksfase: Vermindering energiegebruik tijdens productgebruik. Productiefase: Samenwerking op locatie. Afdankings- of hergebruiksfase: Optimalisatie van productafdanking en -herverwerking. Optimalisatie functievervulling.

 4. Kansen in de keten
  PDF document | 3,76 MB | 13 juli 2018

  2MJAP1203_Kansen-in-de-keten.pdf. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Winstkansen door energie-efficiency verbetering in de keten. De keten is de omgeving van het bedrijf of instelling. Bij ketenefficiency komt dus niet alleen uw bedrijf of instelling zelf in beeld, maar ook uw omgeving. Hiermee bedoelen we uw klanten, toeleveranciers en distributeurs. Maar ook andere bedrijven, zoals de omliggende bedrijven op uw bedrijventerrein. Om te bepalen wie tot de omgeving van uw bedrijf behoren en waar kansen in energie-efficiencyverbetering in de keten liggen, is het belangrijk om uw hele keten in kaart te brengen. Hoe de keten eruit ziet, verschilt van geval tot geval. Welke keten de meeste kansen biedt, kunt u het beste zelf onderzoeken. Soms zijn meerdere ketens interessant om nader te bekijken.

 5. Long Term Agreements (LTA3)
  PDF document | 307,09 KB | 12 juli 2018

  Publ. nr. 2MJAP1171 Long Term Agreements (LTA3), MJA - Engels, MJA3/ MEE Energie-efficiency convenant. Since the early 1990’s, the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation has been making long-term agreements (or covenants) with various industrial and non-industrial sectors as part of Dutch energy policy. The voluntary long-term agreements (LTAs), are aimed at promoting energy savings in the Netherlands. Target is to substantially reduce the required energy per unit product or service. The current LTAs span the period 2005 to 2020. Medium-sized – and sometimes smaller – enterprises take part in LTA. Larger energy-intensive companies participate in the LEE Covenant (Long-Term Agreement on Energy Efficiency for ETS enterprises).

 6. Energiemanagement Interne Audits - handreiking
  PDF document | 1,28 MB | 12 juli 2018

  Publicatienr. 2MJAP1167 Energiemanagement Interne Audits, MJA3 en MEE Energie-efficiency convenant. Handreiking energiemanagement Interne Audits & Management reviews. Deze handreiking biedt praktische ondersteuning bij twee belangrijke onderdelen van energiemanagement: het opzetten van een interne audit en een management review. Vooral bedrijven die geen of weinig ervaring hebben met managementsystemen zullen hiermee op weg geholpen worden.

 7. Warmte-integratie binnen de cacao-industrie -restwarmte
  PDF document | 288,64 KB | 12 juli 2018

  Publicatie nr 2MJAP1166 Warmte-integratiescan Cacao, MJA en MEE convenant. Cacao-industrie. Techniek - restwarmte /energiebesparing Het energiegebruik in de industrie bestaat voor een aanzienlijk deel uit warmte. Vaak is de temperatuur van product- of andersoortige stromen na warmtebehandeling nog op voldoende hoog niveau. Er is dan sprake van restwarmte die mogelijk benut kan worden voor het opwarmen van (andere) processtromen. Dit noemen we warmte-integratie, wat leidt tot vermindering van het energiegebruik en de bijbehorende kosten. Het energiegebruik in de cacao-industrie bestaat voor 30 tot 60% uit warmte. Er zijn veel processen die enerzijds warmte vragen en anderzijds restwarmte produceren.

 8. Non branch related industries
  PDF document | 171,85 KB | 12 juli 2018

  2MJAP1161Non branch related industries. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant (LTA3). Sector: Overige Industrie informatie over het ontstaan van deze sector. Covenants have been formed with branch organisations or commodity boards. The LTA for Non branch related industries was designed for companies that are not members of a branch organisation or commodity board. On 1 July 2008, the Non branch related industries – around half of which consist of companies within the technology manufacturing industry – signed up for LTA3. The NL Agency/NL Energy and Climate offered results-oriented support in this and, up to the end of 2010, 35 companies have joined

 9. Energiemanagement borging van succes
  PDF document | 191,98 KB | 12 juli 2018

  2MJAP1157 Energiemanagement borging van succes. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Techniek - energiezorg, borging energie-efficiency. Energiemanagement helpt een organisatie zijn behaalde energiebesparingssuccessen vast te houden en zorgt voor een proces van continue verbetering van de prestaties. Door aandacht voor energie-efficiencyverbetering te verankeren in de dagelijkse praktijk, kunnen de (energie)kosten effectief en efficiënt worden beheerst. Dat is winst voor uw organisatie, voor het milieu én voor uw portemonnee! De Europese Unie heeft het belang van energiemanagement onderschreven door met een Europese norm voor Energiemanagement te komen, de EN 16001. Voldoet u aan de MJA energiezorg, dan kunt eenvoudig voldoen aan de EN 16001. U kunt uw organisatie hierop ook laten certificeren.

 10. Nullast onderzoek resulteert in energiebesparing
  PDF document | 456,16 KB | 12 juli 2018

  2MJAP1156-Nullast-onderzoek.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Metallurgische industrie Techniek - energie (kosten) besparing. Waarom aandacht voor de ‘nullast’? In elk bedrijf komen situaties voor waarbij de productie korte of langere tijd stilstaat. Bijvoorbeeld als uw bedrijf vijf dagen per week in 2- of 3-ploegendienst produceert, als u kampt met storingen, of tijdens onderhoud. Ook als uw bedrijf in 4- of 5-ploegen werkt (continubedrijf ), komen er periodes van stilstand voor, maar deze zijn verdeeld over de hele week. Wanneer er gedurende een periode van stilstand sprake is van een opgenomen vermogen, wordt dat aangeduid als ‘nullast’. Het energiegebruik dat hiermee gepaard gaat, ligt tussen de 20 en 35% van het jaarlijkse energiegebruik. Dit is een aanmerkelijke hoeveelheid die de moeite van nader onderzoek rechtvaardigt.

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right