Documenten en Publicaties

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

 1. (Voor)koelen product met proceswater - restwarmte
  PDF document | 232,67 KB | 09 juli 2018

  2MJAP1136-Voorkoelen_product_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant: Aardappelverwerkende industrie Techniek - restwarmte. Binnen de aardappelverwerkende industrie wordt het eindproduct vaak gekoeld of ingevroren. De koude wordt geleverd door een mechanische koelinstallatie. De koelcompressoren hebben een belangrijk aandeel in het elektriciteitverbruik. Bij een friteslijn wordt het product na de bak-oven ingevroren. Hierbij daalt de temperatuur van 90°C naar -18°C. Voor het eerste deel van de koeling kan proceswater worden gebruikt: het product kan zo tot circa 50°C worden gekoeld, terwijl het proceswater iets opwarmt. Naast elektriciteitbesparing op de mechanische koeling, bespaart dit aardgas voor de verwarming van proceswater

 2. Rookgascondensor - restwarmte
  PDF document | 243,67 KB | 09 juli 2018

  2MJAP1135-Rookgascondensor_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Aardappelverwerkende industrie. Techniek - restwarmte: Rookgascondensor. De meeste stoomketels hebben een economiser waarin het ketelvoedingswater wordt voorverwarmd. Na de economiser hebben de rookgassen nog steeds een temperatuur van circa 140°C. Met een rookgascondensor kunnen de rookgassen nog verder worden afgekoeld. Onder een temperatuur van circa 57°C condenseert de waterdamp in de rookgassen. Met een rookgascondensor kan water opgewarmd worden tot 70°C.

 3. Lucht voor afvoer droger - restwarmte
  PDF document | 190,49 KB | 09 juli 2018

  2MJAP1134-Lucht_voor_afvoer_droger_0.pd. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Aardappelverwerkende industrie. Techniek - lucht/lucht restwarmte: De afvoerlucht van een droger heeft een hoge luchtvochtigheid en een temperatuur die hoger is dan de omgeving. De warmteinhoud is dus groot. Met de warmte uit de afvoerlucht kan de aanvoerlucht worden voorverwarmd. Hiervoor wordt een platenwarmtewisselaar geplaatst: aan de ene zijde stroomt de aanvoerlucht en aan de andere zijde stroomt de afvoerlucht.

 4. Twin - coilsystem voor afvoerlucht drogers - restwarmte
  PDF document | 193,13 KB | 09 juli 2018

  :2MJAP1133-Twin-coilsyseem voor afvoerlucht drogers - restwarmte Aardappelverwerkende industrie. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Techniek : De afvoerlucht van een droger heeft een hoge luchtvochtigheid en een temperatuur die hoger is dan de omgeving. De warmte-inhoud is dientengevolge groot. Met de warmte uit de afvoerlucht kan de aanvoerlucht worden voorverwarmd: dit gebeurt bij een zogeheten twin-coilsysteem via een ‘medium’. Hiertoe wordt een koeler geplaatst in de afvoerlucht en een verwarmer in de aanvoerlucht. De afvoerlucht wordt tot onder het dauwpunt gekoeld, waardoor een deel van de waterdamp condenseert.

 5. Afblaas stoomschillers- restwarmte
  PDF document | 198,55 KB | 06 juli 2018

  2MJAP1132-Afblaas_stoomschillers_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant Techniek: restwarmte Aardappelverwerkende industrie. Aan het einde van iedere schilcyclus, wordt de stoom uit de peer van de stoomschiller afgeblazen. In deze afblaasstoom bevindt zich nog veel energie die kan worden teruggewonnen door de stoom te condenseren op een metalen platenpakket. Dit pakket wordt gekoeld door er water over te sproeien. Met het opgewarmde circulatiewater kan via een warmtewisselaar proceswater of een gesloten water circulatiesysteem worden verwarmd

 6. Overloopwater blancheurs - restwarmte
  PDF document | 190,64 KB | 06 juli 2018

  2MJAP1131-Overloopwater_blancheurs_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Techniek: Benutting van restwarmte in de Aardappelverwerkende industrie. Bij blancheurs en aardappelvoorverwarmers wordt continu water ververst. Voor de suppletie wordt vaak koud proceswater gebruikt. Het overloopwater heeft een temperatuur die gelijk is aan de temperatuur van de blancheur of voorverwarmer. Door de toepassing van een warmtewisselaar kan het koude suppletiewater worden voorverwarmd met het warme overloopwater.

 7. Sproeicondensor - gebruik van restwarmte
  PDF document | 188,58 KB | 06 juli 2018

  2MJAP1130-Sproeicondensor_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Sproeicondensor voor bakdampen - gebruik van restwarmte in de Aardappelverwerkende industrie. In de bakoven wordt een deel van het vocht uit het product verdampt. Hierdoor hebben bakdampen een hoog vochtgehalte en daarmee samenhangend een hoge energie-inhoud. Deze energie kan worden teruggewonnen door de bakdampen te koelen in een sproeicondensor. Het primaire circulatie-water wordt gekoeld via een warmtewisselaar waarmee een secondair circulatiesysteem verwarmd kan worden tot 60°C.

 8. Pijpbundelcondensor - energie terugwinning
  PDF document | 250,06 KB | 06 juli 2018

  2MJAP1129-Pijpbundelcondensor_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Energie besparingstechniek: pijpbundelconcensor. In de bakoven wordt een deel van het vocht uit het product verdampt. Hierdoor hebben bakdampen een hoog vochtgehalte en daarmee samenhangend een hoge energie-inhoud. Deze energie kan worden teruggewonnen door de waterdamp te condenseren in een pijpbundelcondensor waarmee een gesloten watercircuit tot circa 80°C wordt verwarmd. Met dit gesloten watercircuit kan, elders in het productieproces, warmte worden geleverd of warm proceswater gemaakt.

 9. Hogetemperatuur warmtepomp
  PDF document | 248,17 KB | 06 juli 2018

  2MJAP1128-Hogetemperatuur_warmtepomp_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Het werkingsprincipe van een hogetemperatuur warmtepomp is vergelijkbaar met warmtepompen die gebruikt worden op lagere temperaturen. Het principeschema van een hogetemperatuur warmtepomp is hetzelfde als dat van een gewone compressiewarmtepomp. Restwarmte wordt op een temperatuur van circa 50°C toegevoerd aan de verdamper en vervolgens geeft de condensor de warmte af op ongeveer 90°C.

 10. Absorptiekoeling
  PDF document | 239,52 KB | 06 juli 2018

  2MJAP1127-Absorptiekoeling.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Absorptiekoeling: Het koelend effect ontstaat door verdamping in de verdamper van het meest vluchtige medium; bij water-LiBr is dat water, bij waterammoniak is dat ammoniak. In de verdamper wordt warmte onttrokken aan een externe stroom (bijv. koud water of een water-glycol mengsel). De damp wordt vervolgens geabsorbeerd in een oplossing met een hoge concentratie van de minst vluchtige component. Daarbij komt warmte vrij die weer weg moet. Dat gebeurt meestal met koelwater.

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right