rvoinbeeldduurzaamheader

Duurzaam: resultaten uitgelicht

Nederland moet duurzamer. Met windmolens op zee, zonnepanelen op het dak, een circulair gebouw en een wijk geheel aardgasvrij. De Rijksoverheid investeert samen met ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten, provincies en burgers in een energieneutrale en schonere toekomst, en een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. RVO.nl biedt subsidies, kennis en netwerkactiviteiten aan die bijdragen aan duurzaamheid.

Op deze pagina brengen wij de resultaten in beeld van opdrachten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert.

Stimulering Duurzame Energieproductie

In 2017 leverden de projecten die subsidie ontvingen uit de MEP-subsidie (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie), OV-MEP (overgangsregeling voor producenten van duurzame elektriciteit door vergistingsinstallaties), Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) of SDE+ een totale duurzame productie van 14.692 miljoen kWh. Windenergie en biomassa-projecten leverden de grootste bijdrage. Omgerekend kunnen hiermee 122.000 huishoudens van aardgas worden voorzien en 4,5 miljoen huishoudens van elektriciteit.

Resultaten SDE

Wetchecker energiebesparing

Energiebesparingsverplichtingen, alle ondernemers hebben ermee te maken. Daarom ontwikkelde RVO.nl samen met verschillende ministeries de Wetchecker energiebesparing. Hiermee checken bedrijven eenvoudig aan welke wettelijke verplichtingen hun onderneming moet voldoen. De markt juicht de digitale tool toe en zet de wetchecker ook in via hun eigen kanalen.

Green Deals

Met de zogenaamde Green Deals wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden is Nederland op weg naar een nieuwe duurzame economie. In 2017 zijn Green Deals afgesloten, onder meer voor benutting van restwarmte bij AkzoNobel, en voor aardgasvrije wijken.

Jaarverslagen

Service menu right