Duurzame mobiliteit in Japan

elektrische auto

In mei 2013 publiceerde de Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) zijn jaarlijks overzicht van de Japanse auto-industrie. Deze publicatie geeft goed inzicht in de vorderingen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Daling CO2-emissie

Het verkeer in Japan draagt voor 20% bij aan de totale CO2-emissie, waarvan 90% afkomstig is van de uitlaatgassen van auto’s. Sinds 2001 dalen de emissies van de Japanse transportsector jaarlijks.
In dit artikel komen aan de orde:

  • auto-emissies
  • rijgedrag
  • verkeersdoorstroming
  • uitlaatgassen
  • luchtkwaliteit
  • recycling en afval

Op al deze terreinen maakt Japan goede vorderingen.

Paul op den Brouw, 26-8-2013

Bron:  Innovatie Attaché Netwerk Tokio

Download:

Service menu right