Een introductie in China’s commerciële vliegtuig-maakindustrie

Strategisch Onderzoeksprogramma Vliegtuigontwikkeling (SOV)

Afgelopen jaren is de technologische capaciteit van China gegroeid op vele gebieden. Om deze capaciteiten verder te ontwikkelen heeft China verschillende industrieën aangewezen als nationale kampioenen. Het ontwikkelen van een commercieel vliegtuig is een van deze industrieën.

Het document 'Een introductie in China’s commerciële vliegtuig maakindustrie' omschrijft china’s 'market entry strategy, mogelijkheden voor buitenlandse bedrijven en ervaringen van bedrijven voor het vormen van joint ventures en het beschermen van intellectuele eigendom.

Innovatie Attaché Netwerk China, Maurice Boon, 11 december 2014

Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.

Service menu right