• geldbiljetten - betalingsrechten uitbetalen

  Instandhoudingstermijn vanggewas EA van 10 naar 8 weken

  Gaat u vanggewassen telen om aan de vergroeningseis van 5% ecologisch aandachtgebied (EA) te kunnen voldoen? Voor alle EA vanggewassen (categorie 1 en 2) geldt nu een instandhoudingstermijn van minimaal 8...

  13 maart 2018

 • Graan oogsten - Admimistratie en registratie mestintermediairs

  Registratie mestintermediair kan voortaan digitaal

  Voortaan kunnen mestintermediairs zich digitaal registreren via mijn.rvo.nl. Er zijn drie verschillende formulieren beschikbaar, afhankelijk van de situatie van de intermediair: VOF/CV of maatschap...

  9 maart 2018

 • Kippenboer Gecombineerde opgave 2018

  De Gecombineerde opgave is weer open

  Vanaf 1 maart staat de Gecombineerde opgave weer voor u klaar. U heeft tot en met 15 mei 2018 de tijd om uw opgave in te vullen. Wilt u weten wat dit jaar de belangrijkste wijzigingen zijn? Of wat u alvast...

  1 maart 2018

 • iPad

  Mail met e-mailadressen ten onrechte verstuurd

  Door een menselijke fout kregen 500 relaties ten onrechte een mail met daarin e-mailadressen van relaties die de nieuwsbrief over de Gecombineerde opgave 2018 hadden moeten ontvangen. Dit had niet mogen...

  9 februari 2018

 • Koeien in een weiland met molen op achtergrond

  Wijzigingen in het mestbeleid per 1 januari 2018

  Het mestbeleid is voortdurend in beweging. Ook in 2018 zijn er een aantal wijzigingen   Het gaat om: het 6 e actieprogramma de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en Fosfaatrechten. De belangrijkste...

  15 januari 2018

 • Suikerbietenoogst

  Aanmelden stikstofdifferentiatie tot en met 15 mei

  Wilt u gebruikmaken van stikstofdifferentiatie? Meldt u zich dan aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Heeft u de afgelopen 3 jaar hogere opbrengsten voor suikerbieten,...

  2 januari 2018

 • Mestmachine - Derogatie

  Aanvullende gegevens mestbeleid 2017 doorgeven

  Jaarlijks vragen wij van een aantal agrarisch ondernemers en intermediairs aanvullende gegevens voor het mestbeleid. De opgave Aanvullende gegevens moet vóór 1 februari 2018 bij ons binnen zijn. In...

  2 januari 2018

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right